стале сільське господарство для вирощування культур
 • Сільськогосподарські практики

Стале Сільське Господарство: Методи Та Їх Переваги

Сьогодні значення сталого сільського господарства зростає невипадково. Сучасний агросектор забезпечує нас волокном для текстильної промисловості, продуктами харчування та кормом для худоби. У зв’язку з зростанням населення планети підвищується й попит, через що виникає загроза нестачі ресурсів.

Стале сільське господарство дозволяє оптимізувати цей процес, знижуючи шкоду довкіллю та майбутнім поколінням. Така практика включає перехід до відновлюваних джерел енергії, щадного землекористування та усунення забруднення навколишнього середовища. Загалом, стале сільське господарство — комплекс управлінських рішень, які приймають фермери, а також даних, необхідних для якісного аналізу, які надає технологія дистанційного зондування.

Що Таке Стале Сільське Господарство?

Технології сталого сільського господарства сприяють стабільному та безперервному виробництву, що в свою чергу дозволить забезпечити достатню кількість ресурсів у майбутньому. Згідно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (ФАО) така практика включає п’ять принципів:

 • покращення харчового ланцюга;
 • захист та економію природних ресурсів;
 • поліпшення добробуту та економічного стану людей;
 • стимулювання стійкості екосистем та угруповань;
 • підтримку державних ініціатив та нормативних актів.
акуратно оброблені сільськогосподарські угіддя

Мета Сталого Сільського Господарства

Головною метою сталого сільського господарства є забезпечення продовольчої безпеки у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Також воно допомагає:

 • зберігати родючість ґрунту та підвищувати біорізноманіття;
 • поліпшувати екологічні умови та запобігати забрудненню;
 • зменшувати споживання невідновлюваних ресурсів (наприклад викопного палива);
 • підтримувати економічний розвиток сільських районів;
 • підвищувати якість життя та прав фермерів у цілому;
 • поліпшувати екологічну свідомість та відповідальність людей.
У чому важливість сталого сільського господарства? Воно дозволяє виробляти здорову їжу з мінімальною шкодою для довкілля за рахунок раціонального використання кожної земельної ділянки, не застосовуючи інтенсивні методи.

Як Визначити Сталість Сільського Господарства?

Концепція визначення якості сталого сільського господарства базується на аналізі трьох стовпів:

 • екологічного (агроекологічного), який позначає природозберігаючий підхід у господарюванні зі зменшенням забруднення та споживання невідновлюваних ресурсів;
 • соціального (соціально-територіального), який відповідає за забезпечення населення планети достатньою кількістю продовольства, справедливу зайнятість та розвиток для локальних спільнот;
 • економічного, який забезпечує життєздатність, ефективність та прибутковість фермерського бізнесу.
Три стовпи сталого сільського господарства та їхні ефекти тісно взаємопов’язані. Наприклад, внесення добрив з урахуванням специфіки конкретної ділянки поля економить ресурси виробників (економічний стовп) та сприяє захисту природи (екологічний стовп).
іригаційна система

Методи Сталого Сільського Господарства

У сталому сільському господарстві замість добрив використовують азотфіксуючі рослини, а замість агресивних пестицидів — природних ворогів. Також застосовують методи, описані нижче.

Сівозміна В Сталому Сільському Господарстві

Сівозміна передбачає посадку різних видів культур у певній послідовності, що забезпечує різноманітність культур. Цей метод є більш раціональним, ніж монокультура.

Як сівозміна допомагає сталому сільському господарству?

Ця практика сприяє збереженню ґрунту та екологічної стійкості. Зокрема, вона:

 • зводить до мінімуму ущільнення ґрунту, оскільки кореневі системи рослин відрізняються одна від одної;
 • насичує ґрунт азотом за рахунок використання азотфіксуючих рослин;
 • допомагає у боротьбі зі шкідниками, які загрожують конкретним видам культур;
 • знижує рівень виснаження ґрунту;
 • зменшує сільськогосподарські ризики;
 • допомагає уникати невиправданого використання хімічних речовин;
 • забезпечує надходження органічних речовин та стимулює активність ґрунтової біоти.

Зрошення В Сталому Сільському Господарстві

Землеробство значною мірою залежить від іригації, яка потребує величезного використання водних та енергетичних ресурсів. Сталий розвиток спрямований на оптимізацію споживання води та енергії для задоволення потреб рослин у волозі. У сталому сільському господарстві це здійснюється завдяки посадці менш водоспоживаючих видів культур та застосуванню інтелектуальних методів зрошення. Зокрема, крапельний метод у порівнянні з борозенним вимагає на 20–40 % менше води при отриманні на 20–50 % більше врожаю.

Покривні Культури В Сталому Сільському Господарстві

Використовуючи покривні культури у міжсезоння, фермери захищають свої поля від ерозії ґрунту. Техніка також сприяє накопиченню органічної речовини при використанні цих культур у якості сидератів, що знижує витрати на добрива. Крім того, такі рослини борються з бур’янами та зберігають вологу в ґрунті. Квітучі покривні культури підтримують популяції бджіл та інших запилювачів.

оране поле

Мінімальна Або Нульовий Обробіток Ґрунту В Сталому Сільському Господарстві

На відміну від регулярної оранки, мінімальний або нульовий обробіток ґрунту запобігає втраті ґрунту через вітрову та водну ерозію. Такий підхід передбачає посів прямо у рослинні залишки з найменшим порушенням ґрунту та біоти. Оскільки сівалки вносять насіння відразу після скопування, технологія нульового обробітку запобігає ущільненню ґрунту, а також мінімізує час роботи та обсяг вуглеводневих викидів, сприяючи економічній та екологічній стабільності.

Боротьба Зі Шкідниками У Сталому Сільському Господарстві

Крім хімічних методів інтегрований захист рослин від шкідників використовує також практики, які є ще більш ефективними при комплексному застосуванні. Завдання інтегрованого підходу у сталому сільському господарстві полягає у мінімізації шкоди людям, нецільовим видам та природі загалом. Таким чином, комплексна боротьба зі шкідниками насамперед залежить від біологічного та культурного контролю. Зокрема, біологічні заходи включають (але не обмежуються) використання хижих видів комах. Наприклад, це можуть бути сонечка для знищення попелиці або свійські птахи для поїдання шкідників на кшталт мурах, клопів, мух або мокриць, їхніх личинок та яєць.

В рамках інтегрованого захисту рослин краще використовувати свійських птахів після збирання врожаю, оскільки крім шкідників вони можуть знищити й культури.

Комплексна Боротьба З Бур’янами У Сталому Сільському Господарстві

Сталі методи боротьби з бур’янами спрямовані на збереження природних ресурсів за рахунок відмови від хімічних речовин та впровадження екологічно безпечних методів. Це передбачає використання більш стійких типів культур, комах та птахів для знищення бур’янів, ручне та механічне прополювання, посадку покривних культур та рослин з алелепатичними властивостями, сівозміну та інші заходи органічного землеробства.

Пермакультура Як Технологія Сталого Сільського Господарства

Термін «пермакультура» походить від англійської фрази «permanent agriculture» (дослівно можна перекласти як «постійне сільське господарство»). Ця практика імітує екосистеми з їхніми різноманітністю, стабільністю та гармонією. Пермакультура сприяє розвитку сталого сільського господарства за рахунок скорочення відходів, використання відновлюваних джерел, боротьби із забрудненням та підвищення родючості ґрунту безпечними для довкілля способами.

Інші Методи Сталого Сільського Господарства

Перелік усіх практик для сталого розвитку сільського господарства великий та включає:

 • полікультуру;
 • біодинамічне та органічне землеробство;
 • інтеграцію тваринництва та рослинництва;
 • суміщення культур;
 • мульчування;
 • консервуючий обробіток ґрунту (консервування ґрунту);
 • використання біопалива та транспорту з нульовим рівнем викидів;
 • агролісівництво;
 • міське сільське господарство та ін.

Вибір методів сталого сільськогосподарського виробництва залежить від типу культури та специфіки ферми. Тим не менш, найкращою практикою є холістичне управління системами та ландшафтами, де всі елементи взаємопов’язані та однаково цінні.

ряди сільськогосподарських культур

Переваги Сталого Сільського Господарства

Переваги сталого сільського господарства охоплюють усі три стовпи сталого розвитку. Економічні плюси включають:

 • зменшення витрат завдяки використанню методів точного землеробства;
 • забезпечення продовольчої безпеки за рахунок підвищення врожайності культур;
 • економію енергії завдяки відмові від копалин, коли це можливо.

Перевагами сталого сільського господарства у соціальній сфері є:

 • підвищення заробітної плати;
 • зниження соціальної нерівності;
 • покращення здоров’я населення завдяки зменшенню хімічного забруднення.
Чим саме стале сільське господарство корисне для довкілля? Воно допомагає зменшувати забруднення природи, покращувати умови існування живих істот та економити природні ресурси.

Стале сільське господарство корисне для екології тим, що воно:

 • захищає природні екосистеми;
 • підтримує біорізноманіття та створює умови для худоби, наближені до природних;
 • допомагає у збереженні ґрунту, запобігаючи його ерозії та виснаженню поживних речовин;
 • мінімізує забруднення води та повітря;
 • зберігає невідновлювані ресурси.

Крім значних переваг, є певні складнощі, з якими стикаються фермери, впроваджуючи методи сталого сільського господарства. Серед інших до таких проблем належать відсутність досліджень, урядових ініціатив та матеріальної бази, потрібних для конкретних рішень.

Переваги сталого сільського господарства у довгостроковій перспективі мають деякі недоліки у короткостроковій. Це можуть бути збільшення трудовитрат завдяки мінімальну використанню обладнання, що працює на паливі. Також зменшується термін зберігання врожаю через відмову від хімікатів. Крім того, обмеження для захисту земель знижують обсяги виробництва.

сонячні батареї на полі

Управління Ресурсами У Сталому Сільському Господарстві

Продовольча безпека може бути досягнута за рахунок збереження природних ресурсів: ґрунту, води, повітря тощо. Їхня доступність для рослинництва в майбутньому значною мірою залежить від якості управління сьогодні.

Управління Ґрунтом У Сталому Сільському Господарстві

Ґрунт — необхідне середовище для рослин. Успішне сільськогосподарське виробництво неможливе на бідних або непридатних для землеробства землях. Стале сільське господарство може зменшити ерозію ґрунту та відновити його родючість. Крім того, даний тип землеробства перешкоджає розширенню сільськогосподарських угідь, зокрема вирубуванню лісів для вирощування олійної пальми.

Як Стале Сільське Господарство Підвищує Родючість Ґрунту?

Стале виробництво зберігає родючість ґрунту за допомогою полікультури, сівозміни, зелених та тваринних добрив тощо. Завдяки цьому отримується необхідна кількість поживних речовин для боротьби з хворобами рослин та їх шкідникам.

Як Саме Стале Сільське Господарство Сприяє Збереженню Ґрунту?

Збереження ґрунту є важливою частиною сталого сільського господарства, оскільки це підтримує родючість ґрунту та вирішує проблему втрати верхнього шару ґрунту, в першу чергу за допомогою його агрегації та запобіганню ерозії. Крім цього, методи сталого сільського господарства включають терасне землеробство, використання покривних культур, будівництво вітрозахисних смуг та мінімальний обробіток ґрунту.

сільськогосподарський дощувач на полі

Стале Сільське Господарство Та Водозбереження

Штучне зрошення — єдиний спосіб ведення сільськогосподарської діяльності в умовах нестачі опадів. У майбутньому потреба у водних ресурсах буде тільки зростати, тож ця практика потребує особливої відповідальності. Використання практик сталого сільського господарства дозволяє:

 • усунути засолення ґрунтів за допомогою опріснення;
 • запобігти витоку добрив, які забруднюють ґрунт та викликають осадження у водоймах;
 • оптимізувати водокористування за рахунок розумного зрошення, збирання дощової води та повторного використання ресурсів;
 • запобігти руйнуванню оселищ в межах водозбірних басейнів;
 • підбирати рослини, стійкі до посухи;
 • враховувати необхідність посадки в нетипово посушливі роки (на основі історичних даних для прогнозування погодних тенденцій).

Невідновлювана Та Відновлювана Енергія У Сталому Сільському Господарстві

Сьогодни сільське господарство залежить від палива на основі нафти, яка є невідновлюваним джерелом. Єдиний спосіб подолати цю залежність — розглянути питання використання енергозберігаючих сільськогосподарських систем, що використовують відновлювані джерела. Найбільш перспективними концепціями та ініціативами у цій галузі рамках сталого сільського господарства є:

 • встановлення високоефективних іригаційних систем на сонячних батареях;
 • використання обладнання, що працює на біопаливі;
 • вирощування сільськогосподарських культур для альтернативних видів палива;
 • перетворення енергії біомаси (з рослин та органічних відходів);
 • збирання вітрової та сонячної енергії для потреб сільськогосподарських підприємств.

Вплив Сталого Сільського Господарства На Повітря

Чисте, свіже повітря життєво важливе для дихання. Проте майже всі види сільськогосподарської діяльності забруднюють атмосферу хімічними речовинами, пилом, викидами викопного палива та метаном, який у великих обсягах утворюється у тваринництві. У 2019 році саме на сільське господарство припадало 10% усіх викидів парникових газів у США. Це на 12% вище, ніж у 1990 році.

Стале сільське господарство дозволяє покращити якість повітря. Наприклад, можна здійснити заходи щодо скорочення пилу на кшталт зниження обробітку ґрунту, застосування покривних культур та методів агролісівництва, а також встановлення вітрозахисних екранів. Викиди парникових газів можна зменшити за рахунок:

 • зменшення використання обладнання, що працює на викопному паливі;
 • коригування корму для великої рогатої худоби для зниження утворення метану через кишкову ферментацію;
 • контролю розкладання гною.
Метан, що утворюється під час розкладання гною, можна використовувати як відновлюване джерело енергії.
вид згори на оброблені сільськогосподарські поля

Стале Сільське Господарство Та Супутникові Технології

Стале рослинництво означає не просто стабільний бізнес для фермерів. Це завдання кожної окремої людини та організації, відповідальної за продовольчу безпеку. Точна інформація про достатність продуктів харчування потрібна національним та світовим торговим компаніям, фермерським господарствам, статистичним агентствам, державним установам тощо.

Нові технології сталого сільського господарства дозволяють здійснювати постійний моніторинг виробництва та полегшують керування ним. Серед найпередовіших методів — технологія дистанційного зондування, яка є надійним джерелом для аналізу та прогнозування розвитку культур, здоров’я та продуктивності полів, використання ресурсів, контролю біорізноманіття тощо.

Платформа EOSDA Crop Monitoring — зручний онлайн-інструмент для впровадження методів точного землеробства, що сприяє розвитку сталого сільського господарства. Зокрема, EOSDA Crop Monitoring дозволяє ефективно керувати врожаєм та ресурсами наступними способами.

Ефективне використання хімікатів (добрив та засобів захисту рослин) досягається за допомогою функції зонування, яка дозволяє застосовувати змінні норми внесення. Поле ділиться на кілька зон: ділянки зі здоровою рослинністю відображаються зеленим кольором, а критичні зони — жовтим та червоним. Диференціюючи необхідні норми та відповідним чином обробляючи зелену та червону зони, фермери можуть скоротити використання хімікатів, що корисно для бюджету виробника та довкілля.

зонування зернових полів у EOSDA Crop Monitoring
Зонування зернових полів для внесення добрив зі змінною нормою.

Ефективне використання води здійснюється за допомогою індексу NDMI та даних про вологість ґрунту. Моніторинг цих параметрів у рамках сталого сільського господарства забезпечує фермерів своєчасною інформацією про можливі проблеми, які можуть бути викликані перезволоженням або водним стресом рослин. Фермери можуть забезпечити здоровий розвиток сільськогосподарських культур та зберегти врожай, вживши заходів для боротьби з нестачею або надлишком вологи. Крім того, прогнози погоди EOSDA Crop Monitoring дозволяють користувачам моніторити дощи, що дозволяє регулювати полив та економити водні ресурси.

Карта NDMI у EOSDA Crop Monitoring
Карта NDMI зернового поля у EOSDA Crop Monitoring.

Постійний моніторинг стану врожаю можливий за допомогою вегетаційних індексів (NDVI, ReCI, MSAVI, NDRE тощо). Аналіз індексів рослинності на основі супутникових зображень є однією з найвідоміших технологій сталого сільського господарства. Завдяки їй користувачі EOSDA Crop Monitoring можуть отримувати актуальну інформацію про стан посівів та оперативно реагувати на будь-яке відхилення від стандартних значень для поточної фенологічної фази.

Карта NDRE у EOSDA Crop Monitoring
Карта NDRE зернового поля у EOSDA Crop Monitoring.

Зниженню використання палива та викидів сприяє функція скаутингу, яка зменшує необхідність виїздів на ділянки. Регулярний особистий огляд полів особливо складний, коли вони великі або знаходяться у різних місцях. Однак дистанційний моніторинг стану посівів значно полегшує цей процес, тому що скаутинг поля стає необхідним лише тоді, коли проблема виявляється через аномальні значення вегетаційного індексу.

У розділі «Скаутинг» фермери можуть призначити завдання скаутам та визначити критичні зони поля для додаткового огляду. Все це економить час у дорозі та знижує витрати палива. Прибувши до місця, скаути швидко виявляють хвороби рослин, зараження шкідниками або надмірну кількість бур’янів. Вивчивши відповідні звіти, фермери можуть обрати ефективніший засіб захисту рослин саме у уражених зонах. Такий підхід зберігає фінанси, мінімізує шкоду довкіллю та відповідає цілям сталого сільського господарства.

Завдання скауту в EOSDA Crop Monitoring
Призначення завдання скауту в EOSDA Crop Monitoring.

Усуненню помилок при плануванні управління фермою сприяє журнал робіт EOSDA Crop Monitoring. Завдяки йому фермери можуть зберігати інформацію про усі виконані та заплановані польові операції, що допоможе виключити можливість помилок у виробництві. Крім того, EOSDA Crop Motoring дозволяє відстежувати зміни рослинності після кожної процедури, зберігаючи всі необхідні дані в одному місці.

планування сільськогосподарських робіт у EOSDA Crop Monitoring
Журнал робіт у EOSDA Crop Monitoring для планування сільськогосподарських операцій.
Крім наявних можливостей, EOSDA зможе використовувати запатентовані знімки EOS SAT для аналітики на основі супутникових даних. EOS SAT — це перше сузір’я супутників, яке створене спеціально для потреб агросектору. Це дозволяє ефективніше залучати сучасні технології дистанційного зондування для розвитку сталого сільського господарства.

У 2023 році компанія EOSDA запустила супутникове сузір’я EOS SAT. До 2025 року воно досягне повної експлуатаційної потужності. Завдяки цьому у 5-7 разів покращується час огляду завдань та у 2-8 разів збільшується обсяг даних з відкритим доступом. Все це дозволяє EOSDA генерувати ще точніші рішення для сталого сільського господарства.

Про автора:

Петро Когут Науковий співробітник EOSDA

Петро Когут має ступінь доктора фізико-математичних наук (1998). Він успішно захистив дві дисертації: "Стійкість і оптимальна стабілізація нейтральних інтегро-диференціальних рівнянь" (1989) та "Стійкість і оптимальна стабілізація нейтральних інтегро-диференціальних рівнянь, гомогенізація завдань оптимального управління для систем із розподіленими параметрами"(1998).

Петро є автором численних наукових публікацій, у тому числі "Варіаційна модель з нестандартними умовами зростання для відновлення супутникових оптичних зображень шляхом їхньої спільної реєстрації з радаром із синтезованою апертурою".

Доктор Когут отримав два гранти: Міжнародний фонд фундаментальних досліджень – "Відродження" (1996) та Український фонд фундаментальних досліджень (1997).

1996 року він став Асоційованим професором Сороса. Роком пізніше він здобув Першу премію Національної академії наук України за дослідження у галузі теорії гомогенізації завдань оптимального управління.

Доктора Когута нагороджено почесним знаком "Відмінник освіти України" (2014) та медаллю О. М. Макарова "За значні заслуги" (2019).

З 2014 року Петро є завідувачем кафедри диференціальних рівнянь у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Серед захоплень доктора Когута – риболовля та деревообробка.

Доктор Когут надає наукові консультації EOS Data Analytics.

Oстанні статті

Лісовпорядкування: Методи Ведення Лісового Господарства
 • Лісове господарство

Лісовпорядкування: Методи Ведення Лісового Господарства

Лісовпорядкування забезпечує стале виробництво, зберігаючи здоров'я екосистеми. Супутникові технології дозволяють відстежувати стан території та планувати розвиток господарства ще ефективніше.

Суцільна Рубка Як Інструмент Лісового Господарства
 • Лісове господарство

Суцільна Рубка Як Інструмент Лісового Господарства

Суцільна рубка має серйозні переваги та недоліки, що робить її суперечливим інструментом лісогосподарства. Однак за певних умов вона може ефективно використовуватися для відновлення лісу.

EOSDA Отримала Перші Знімки Супутника EOS SAT-1
 • Медіа

EOSDA Отримала Перші Знімки Супутника EOS SAT-1

EOS SAT-1, перший малий оптичний супутник у складі агро-орієнтованого супутникового сузір’я, запущеного компанією EOS Data Analytics, надіслав свої перші знімки Землі.