вирощування пшениці в інтенсивному сільському господарстві
 • Сільськогосподарські практики

Інтенсивне Сільське Господарство Та Його Особливості

Інтенсивне сільське господарство є найпоширенішою практикою управління полями та основним джерелом харчових продуктів на нашій планеті. До інтенсивної форми ведення сільського господарства належать агротехніки отримання високих урожаїв внаслідок активного (а іноді навіть виснажливого) обробітку ґрунту та суттєвих витрат фінансових та природних ресурсів. Основними перевагами такого підходу є великі обсяги виробництва за прийнятними цінами.

Водночас інтенсивне ведення сільського господарства передбачає широке застосування хімікатів, що становить загрозу як для природи, так і для організму людини. У зв’язку з цим, практику інтенсивного землеробства потрібно впроваджувати шляхом ретельного планування польових робіт та управління ризиками.

Що Таке Інтенсивне Землеробство?

Інтенсивне сільське господарство – це тип аграрного виробництва, заснований на більш активному використанні сільськогосподарських угідь у порівнянні з традиційними методами. Мета такого підходу – максимальне підвищення врожайності для отримання прибутку та забезпечення потреб людини в харчових продуктах. Цю мету реалізують за допомогою таких практик інтенсивного сільського господарства, як-от:

 • підвищене застосування засобів агрохімії;
 • інтенсивний полив;
 • обробіток ґрунту важкою сільськогосподарською технікою;
 • вирощування високоврожайних сортів;
 • збільшення площ полів тощо.

Отже, інтенсивне землеробство потребує суттєвих фінансових вкладень. Більшість комерційних аграрних підприємств використовують цю практику, оскільки для них сільське господарство – це бізнес. Відповідно, такі агропідприємства прагнуть максимізувати прибуток з кожної одиниці поля. Протилежний, більш щадний підхід до землекористування пропонує екстенсивне сільське господарство.

Різниця Між Інтенсивним Та Екстенсивним Сільським Господарством

Головна особливість екстенсивного сільського господарства полягає в тому, що зростання виробництва здійснюється шляхом не якісних змін (використання різноманітної техніки та добрив), а кількісних. Інтенсивне та екстенсивне сільське господарство передбачає розширення посівних площ, однак у межах екстенсивної системи – це одна з основних практик. При цьому зменшується використання хімікатів, що споріднює цей тип виробництва з органічним землеробством. Залежність від погодних умов є ще одним прикладом того, чим відрізняється інтенсивне сільське господарство від екстенсивного. У першому випадку несприятливі погодні умови коригуються за допомогою технологій, наприклад, встановлення додаткових систем зрошення полів в умовах посухи. У другому – врожайність залежить від природних процесів.

зрошення полів в інтенсивному сільському господарстві

Переваги Інтенсивного Сільського Господарства

Головною перевагою інтенсивного землеробства є можливість отримувати більші обсяги врожаю з менших площ. Така можливість означає економічну вигоду для фермерів та задоволення попиту на харчові продукти на нашій планеті. Інтенсивне сільське господарство здатне усунути дефіцит продовольства навіть у густонаселених регіонах. Також зменшується потреба у робочій силі порівняно з екологічно чистими методами ведення сільського господарства, оскільки використовувані хімікати діють швидше та потребують менших зусиль під час обробки посівів.

Недоліки Інтенсивного Сільського Господарства

Найбільша проблема інтенсивних практик землеробства – невідповідність концепції сталого розвитку сільського господарства. Ця проблема серйозно шкодить довкіллю, а тому потребує детального розгляду.

 • Знеліснення. Інтенсивне сільське господарство виснажує ґрунт і призводить до його деградації. Як наслідок, виникає потреба в пошуку нових орних площ, зокрема, коштом вирубування лісів. Про масштаби проблеми свідчить той факт, що 80% глобального знеліснення спричинено саме інтенсивним сільським господарством .
 • Стійкість шкідників та бур’янів до хімікатів. Регулярне використання синтезованих пестицидів та гербіцидів в інтенсивному землеробстві сприяє адаптації паразитів. У результаті шкідники активніше розмножуються та краще пристосовуються до несприятливих умов середовища.
 • Деградація ґрунту. Інтенсивне ведення сільського господарства призводить до виснаження та ерозії ґрунту. Наприклад, хімічні пестициди знищують ґрунтові мікроорганізми, які сприяють компостуванню та нормалізують баланс органічних речовин на полі.
 • Вплив на навколишнє природне середовище. Розширення площ для потреб інтенсивного сільського господарства призводить до знищення дикої природи та позбавляє її представників їх звичного довкілля.
 • Забруднення водних ресурсів. Внаслідок інтенсивного сільськогосподарського виробництва важкі хімічні стоки з полів отруюють водойми. Знеліснення та вирубування буферних смуг уздовж берегів річок викликають повені та є причиною седиментації.
 • Зміна клімату. Інтенсивні методи господарювання є основними факторами глобальних змін клімату. Ці методи спричиняють ерозію ґрунту та сприяють забрудненню навколишнього середовища внаслідок недостатньої секвестрації вуглецю, викидів викопного палива та невиправданого використання природних ресурсів.
 • Вплив на здоров’я людини. Існує думка, що інтенсивне сільське господарство є шкідливим для здоров’я людей. Це припущення ґрунтується на широкому застосуванні промислових хімікатів, у результаті чого в рослинах накопичується велика кількість небезпечних речовин. Потрапляючи з їжею в організм людини, засоби агрохімії можуть спричинити серйозні хвороби, навіть вроджені аномалії .
збирання врожаю пшениці

Існують також економічні та соціальні недоліки. Інтенсивні практики землеробства широко використовують сільськогосподарську техніку та різноманітні технології обробки полів. Внаслідок цього зменшується потреба в людських ресурсах, що сприяє зростанню безробіття. Водночас дешеві продукти традиційного інтенсивного сільського господарства становлять серйозну конкуренцію дорожчим, але якіснішим продуктам органічного землеробства. Як наслідок, зростає попит на шкідливу їжу.

EOSDA Crop Monitoring

Аналітика полів на основі актуальних супутникових даних – приймайте ефективні рішення!

Вплив Інтенсивного Сільського Господарства На Біорізноманіття

Інтенсивне землеробство має вирішальне значення задля забезпечення продовольчої безпеки. Однак, інтенсивне ведення сільського господарства далеко не завжди сприятливо впливає на навколишнє середовище. Скорочення популяцій флори та фауни є істотним недоліком цієї агропрактики. В основному таке зменшення біорізноманіття відбувається через застосування агрохімікатів та вирощування монокультур.

використання хімікатів в інтенсивному сільському господарстві
 • Використання агрохімії. Тварини суттєво страждають від застосування хімічних речовин в інтенсивному сільському господарстві. Зокрема, від пестицидів часто гинуть запилювачі та мікроорганізми, що сприяють родючості ґрунту. Дослідження свідчать про скорочення популяцій сільськогосподарських птахів та бджіл внаслідок застосування інсектицидів в інтенсивному сільському господарстві , що становить значну загрозу для подальшого ведення сільськогосподарського бізнесу та екології загалом. З цієї причини у багатьох країнах застосування агресивних хімічних речовин заборонено відповідними законодавчими актами та урядовими постановами . Ще одним шкідливим фактором інтенсивного землеробства є гормони, що підвищують стійкість посівів до хвороб рослин.
 • Вирощування монокультур. Монокультурна культивація високоврожайних видів, зокрема, вирощування пшениці, провокує виснаження ґрунту, оскільки одна й та сама сільськогосподарська культура потребує одних і тих самих поживних речовин. Такі ж негативні наслідки провокує і вирощування кукурудзи або рису в монокультурі. Утім, застосування практики спільних посівів в інтенсивному сільському господарстві допомагає фермерам відновити родючість ґрунту та боротися з ерозією. Крім того, зниження різноманітності культур сприяє поширенню шкідників та розвитку їх стійкості до застосовуваних засобів агрохімії.
монокультури в інтенсивному сільському господарстві

Роль Технологій В Інтенсивному Сільському Господарстві

Технологічні інновації сприяють оптимізації сільськогосподарського виробництва, підвищуючи якість продукції та мінімізуючи витрати. З цієї причини точне землеробство стає частиною сучасного інтенсивного сільського господарства.

Моніторинг полів за допомогою супутників та дронів дає змогу власникам аграрних підприємств вдень та вночі відстежувати ситуацію на полях у режимі реального часу. Для детальнішого аналізу зацікавлені представники різних галузей агросектору можуть використовувати історичні дані, доступні на спеціалізованих онлайн-платформах. У міру поширення інтернет-покриття, скористатися цими технологіями можуть навіть фермери з найвіддаленіших регіонів.

До технологій інтенсивного сільського господарства відносять і активне використання різноманітних датчиків. Ці прилади надають інформацію про стан культур безпосередньо на полях. Наприклад, датчики діаметра стовбура мигдальних дерев сповіщають про необхідність поливу . Ще одна найважливіша технологія в інтенсивному сільському господарстві – це GPS. Супутникова система навігації надає точні дані про географічне місце потрібних об’єктів та уможливлює зонування полів для більш ефективного контролю за станом посівів та якістю ґрунту.

Програмне забезпечення для смартфонів та планшетів допомагає фермерам керувати сільськогосподарськими операціями, замовляти постачання, планувати продаж продукції та відстежувати транспортування товарів через інтернет.

Знаходять своє застосування в інтенсивному сільському господарстві й досягнення електроніки та робототехніки. Інновації цих галузей використовують для управління обладнанням, механічної та хімічної обробки посівів від бур’янів та шкідників, під час висіву насіння, збирання врожаю тощо.

Також сьогодні активно проводяться експерименти щодо заміни сонячного світла світлодіодами. Ця технологія дозволяє використовувати для аграрного виробництва раніше непридатні території на кшталт шахт, горищ, покинутих фабрик та заводів.

Функціонал EOSDA Crop Monitoring Для Інтенсивного Сільського Господарства

Інтенсивне землеробство спирається на активне землекористування з метою виробництва достатньої кількості харчових продуктів. На жаль, така практика шкодить природному довкіллю, однак повністю відмовитися від неї неможливо. Покращити ситуацію можна за допомогою ефективних рішень, зокрема завдяки диференційованій обробці посівів у точному землеробстві, та знизити ризики й мінімізувати негативні наслідки.

Цифрові сільськогосподарські платформи дистанційного зондування Землі на основі супутникових даних надають багато корисних інструментів як для інтенсивного сільського господарства, так і для аграрного сектору загалом. Інструменти дистанційного моніторингу полів дають змогу раціонально використовувати засоби сільгоспвиробництва, передові методи організації праці та досягнення науково-технічного прогресу. Водночас впровадження таких технологій потребує значних витрат. Такі платформи, як EOSDA Crop Monitoring, допомагають оптимізувати капіталовкладення та використовувати ресурси з максимальною вигодою.

Застосунок EOSDA Crop Monitoring – це комплексне програмне забезпечення для сільського господарства, яке допомагає приймати більш точні та, отже, економічно ефективні рішення для інтенсивних систем землеробства. Ця платформа надає всю необхідну для щоденних робіт інформацію:

 • зміни погодних умов на полі;
 • стан рослинності;
 • продуктивність посівів;
 • ефективний розподіл ресурсів;
 • загальний аналіз полів.

Аграрії можуть використовувати карти продуктивності на платформі для аналізу та порівняння історичних даних щодо конкретного регіону. Цей інструмент дає змогу визначити найбільш та найменш продуктивні ділянки, щоб оптимально розрахувати норму висіву насіння відповідно до обраної стратегії інтенсивного сільського господарства. Наприклад, аграрні підприємства можуть планувати посів сільськогосподарських культур на основі історичних даних про врожайність культур, щоб максимізувати обсяги врожаю у наступні роки. Крім того, правильно підібрана послідовність сівозміни, зокрема, вирощування сої, сприяє фіксації азоту в ґрунті й тим самим підвищує родючість полів.

карта продуктивності EOSDA Crop Monitoring
Карта продуктивності в EOSDA Crop Monitoring для управління полями.

За допомогою функції зонування можна розділяти поле на окремі ділянки, обробляючи надалі лише проблемні зони, а не всю територію. Таким чином, сільгоспвиробники можуть знизити негативний вплив інтенсивного сільського господарства на довкілля та оптимізувати витрати. Також постачальники ресурсів можуть використовувати цю карту для аналізу результативності використання реалізованих добрив чи насіннєвого матеріалу, і відповідно робити висновки щодо їх якості.

функція зонування поля в EOSDA Crop Monitoring
Функція зонування поля для ефективного внесення добрив.

За показниками вегетаційних індексів, отриманих за допомогою аналітики супутникових даних, фермери можуть ефективніше планувати роботи на полях. На платформі EOSDA Crop Monitoring можна створювати інтерактивні карти для конкретних видів сільськогосподарських культур на основі таких індексів, як NDVI, MSAVI, ReCI, NDRE та NDMI. Ця функція стане в пригоді й агроконсультантам під час складання рекомендацій для агропідприємств, які використовують інтенсивний шлях розвитку господарства. Моніторинг вегетації дозволяє своєчасно реагувати на зміни, впроваджувати відповідні рішення та аналізувати їхню ефективність.

Дізнайтеся про перелік сільськогосподарських культур, доступних для вдосконаленого моніторингу у вашому регіоні, зв’язавшись з нашим відділом продажів за адресою sales@eos.com. Крім того, платформа EOSDA Crop Monitoring пропонує індивідуальні проєкти на запит користувачів.

дані індексу MSAVI для моніторингу посівів від EOSDA
Моніторинг посівів за допомогою вегетаційного індексу MSAVI.

Програма для скаутингу. Якщо в розвитку посівів виявлено певні відхилення від норми, власник сільгосппідприємства може через спеціальний додаток (який має і мобільну версію) створити задачу для фахівців з інспектування полів, вказавши GPS-дані та описавши проблему. Після цього в додатку можна проконтролювати виконання задач на всіх етапах. Таким чином, фермери можуть обстежити великі території інтенсивного сільського господарства в короткий термін, а наш інструмент виконає більшу частину роботи з виявлення проблем.

скаутинг в EOSDA Crop Monitoring
Функція скаутингу для дистанційного управління полем.

Погодна аналітика містить інформацію про температуру повітря, рівень вологості, швидкість вітру, хмарність, опади, а також історичні дані за останні п’ять років, починаючи з 2008 року. Історичні дані про зміни погоди стають нагоді під час визначення виду сільськогосподарських культур для планування майбутніх посівів та оцінки їхньої врожайності у практиці інтенсивного сільського господарства. Один із численних варіантів – облік та аналіз таких відомостей для страхування врожаю. Використовуючи інформацію про особливості вирощених сільськогосподарських культур, історичні дані про температуру та опади в регіоні, а також інші функції EOSDA Crop Monitoring, страхові компанії можуть прогнозувати врожайність та відповідно коригувати умови поліса.

аналітика погоди в EOSDA Crop Monitoring
Історичні та поточні дані про погоду в EOSDA Crop Monitoring.

Перспективи Розвитку Інтенсивного Сільського Господарства

Оскільки інтенсивні методи сільського господарства певним чином шкодять людству та довкіллю, екологи та суспільні активісти закликають до більшої відповідальності в господарюванні, яка має сприяти сталому розвитку сільського господарства. Втім, повний перехід від традиційних агротехнік управління полями до більш екологічних та щадних означатиме скорочення обсягів виробництва харчових продуктів. Крім того, дотримання високих стандартів органічного землеробства потребує значних зусиль. На щастя, інструменти та технології точного землеробства полегшують планування й виконання польових робіт та допомагають мінімізувати негативні наслідки.

Отже, зваженими управлінськими рішеннями, застосуванням технологічних інновацій, відповідними правовими нормами та урядовими ініціативами можна врегулювати необхідність охорони навколишнього середовища та використання інтенсивного сільського господарства для усунення дефіциту продовольства на Землі.

Про автора:

Василь Черлінка Науковий співробітник EOSDA

Василь Черлінка має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі агрономії та педології (ґрунтознавства). Він є доктором біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Доктор Черлінка навчався у машинобудівному технікумі в Україні (1989-1993), потім поглиблював свої знання в галузі агрохімії та агрономії у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю "Агрохімія та ґрунтознавство".

У 2001 році успішно захистив дисертацію "Обґрунтування агроекологічної відповідності моделей родючості ґрунту та його факторів вимогам польових культур" та отримав ступінь кандидата біологічних наук з ухилом у ґрунтознавство в ННЦ "Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського".

У 2019 році доктор Черлінка успішно захистив дисертацію "Цифрові моделі рельєфу у ґрунтознавстві: Теоретико-методологічні основи та практичне використання" та отримав ступінь доктора біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Василь одружений, має двох дітей (сина та дочку). Протягом усього життя захоплюється спортом (є кандидатом у майстри спорту України з пауерліфтингу та навіть брав участь у змаганнях стронгменів).

З 2018 року доктор Черлінка консультує EOSDA з проблем ґрунтознавства, агрономії та агрохімії.

Oстанні статті

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів
 • Історії наших партнерів

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів

UPL Україна проводить польові випробування своєї продукції і дистанційно оцінює результати за допомогою супутникових даних EOSDA Crop Monitoring.

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу
 • Сільськогосподарські практики

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу

Бур’яни знижують урожайність культур. Комплексні заходи боротьби з бур’янами значно ефективніші, ніж кожен окремий метод. Своєчасне виявлення проблеми підвищує результативність вживаних заходів.

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності
 • EOSDA Crop Monitoring

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності

EOS Data Analytics запатентувала у США свій алгоритм Карт продуктивності культур, задавши новий орієнтир для сталого розвитку сільського господарства.