заходи по підвищенню родючості ґрунту
 • Ґрунти

Родючість Ґрунту: Як Зберегти Та Підвищити?

Родючість ґрунту має велике значення для розвитку рослин та відбивається на їх врожайності. Початково родючі поля є великою перевагою для фермерів, але їх потрібно підтримувати в належному стані, аби уникнути виснаження землі.

З цієї причини треба пам’ятати про значення добрив у підвищенні родючості ґрунту, а також життєдіяльності мікроорганізмів та тварин. З іншого боку, правильним коригуванням стану землі можна отримати високі врожаї навіть з початково бідних полів. Знаючи, як зберегти родючість ґрунтів, аграрії можуть досягти максимальної продуктивності сільськогосподарських угідь на довгі роки.

Що Таке Родючість Ґрунту Та Від Чого Вона Залежить?

Родючість полів – це їх здатність забезпечити високий врожай. Родючі поля багаті на поживні речовини, які є необхідними для нормального розвитку рослин. Завдяки макро- та мікроелементам, сільськогосподарські культури швидше ростуть та ефективніше протистоять шкідникам та хворобам рослин.

Однак, родючість ґрунту забезпечує не лише його хімічний склад, а й фізичні властивості та наявність корисних мікроорганізмів. Так, азотфіксуючі бактерії сприяють вивільненню азоту, а занадто ущільнені ґрунти ускладнюють розвиток кореневої системи рослин, недостатньо зволожуються та аеруються.

Від чого залежить родючість ґрунту?

Родючі поля містять велику кількість гумусу – чим його більше, тим родючіша земля. Гумус утворюється з органічних залишків (рослинного та тваринного походження) внаслідок життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів.

Класифікація Ґрунтів За Родючістю

Сільськогосподарські угіддя поділяють за наступними категоріями родючості: потенційна, природна, штучна та ефективна (або дійсна).

 • Потенційна родючість ґрунту – це наявність поживних речовин в доступній та недоступній формах.
 • Природна родючість утворюється в процесі формування ґрунтового шару без антропогенного впливу. Однакові типи ґрунтів відносно однаково родючі, але при цьому слід пам’ятати, що на показники впливає не тільки тип землі, але й вид сільськогосподарських культур.
Продуктивність природно родючих полів з часом зменшується, оскільки земля має здатність виснажуватися. Швидкість виснаження великою мірою залежить від послідовності вирощуваних культур в сівозміні.
 • Штучна родючість ґрунту формується в результаті сільськогосподарської діяльності – шляхом внесення добрив, сівозміни, зрошення, дренування та обробки полів.
 • Ефективна родючість визначається фактичним обсягом врожаю. На цей чинник впливають природні та потенційні показники, а також використовувані сільськогосподарські технології та методи обробки полів.

Види родючості ґрунтів взаємопов’язані, оскільки врожайність культур обумовлена не лише природними властивостями землі на полях, а й заходами з меліорації.

поле з низькою родючістю ґрунту

Основні Фактори Та Компоненти, Які Визначають Родючість Ґрунту

На родючість полів впливають прямі та непрямі фактори. До прямих факторів відносять зволоженість землі та її аерацію, наявність поживних хімічних елементів, кількість органічної речовини, рівень pH тощо. Непрямими факторами є активність ґрунтової біоти, методи обробки полів та інші чинники.

Найкращою умовою для розвитку рослин є оптимальний баланс того чи іншого фактора. Як нестача, так і надлишок будь-яких показників шкодять сільськогосподарським культурам.

Основні складові, від яких залежить родючість ґрунту, наступні:

 • вміст гумусу;
 • методи обробки поля;
 • мінімальна ерозія ґрунту або її відсутність;
 • рН землі на полі;
 • баланс поживних речовин.

EOSDA Crop Monitoring

Інструмент для аналітики полів з доступом до супутникових знімків з високою роздільною здатністю – визначайте проблемні зони дистанційно!

Гумус Як Речовина, Яка Визначає Родючість Ґрунту

Продуктивність полів напряму залежить від кількості органічної речовини (гумусу) у верхньому шарі землі. Отже, саме гумус є складовою ґрунту, що підвищує його родючість та впливає на фізичні та хіміко-біологічні процеси, які в ньому відбуваються.

Високий рівень гумусу й відповідно високу родючість мають ґрунти-чорноземи. Найпоширенішими джерелами збільшення вмісту гумусу на полях є органічні добрива (гній, пташиний послід, сидерати, покривні культури, пожнивні залишки). Також допомагає відновити рівень органічної речовини сівозміна із використанням багаторічних трав.

Чому ґрунти мають різну родючість?

Поля містять різну кількість гумусу. Вміст гумусу в ґрунтах України варіюється від 0,8 до 6,5%.

Біологічні Показники Родючості Ґрунту

Ґрунт – це не тільки середовище для розвитку сільськогосподарських культур, а й складна екосистема, яка налічує до сотні тисяч живих організмів. Які організми значно підвищують родючість ґрунту? Корисні грибки та бактерії, комахи, дрібні хребетні та безхребетні сприяють збільшенню родючості полів.

Які тварини впливають на родючість ґрунту та яким чином?

Комахи та їх личинки харчуються органічними рештками, а гній тварин допомагає збільшити вміст гумусу. Крім того, дощові черв’яки підвищують родючість ґрунту: розрихлюють землю та цим сприяють проникненню повітря та вологи в прикореневу зону. Також, муцигель, який виділяють дощові черв’яки, є важливим компонентом для склеювання землі.

Раціональна Обробка Полів

Інтенсивна обробка полів зменшує вміст органічної речовини. Родючість ґрунту залежить також його пористості, яка забезпечує водопроникність та аерацію. З цієї причини слід уникати надмірного вживання важкої сільськогосподарської техніки, яка ущільнює землю.

Пори утворюються в агрегованому ґрунті, коли його складові склеюються, а між ґрунтовими агрегатами виникає простір для повітря та води.

оцінка пористості ґрунту

Відсутня Або Мінімальна Ерозія

На еродованих полях не тільки швидко втрачається верхній шар землі під дією вітру та води, а й швидко вимиваються поживні речовини, тому родючі поля деградують внаслідок ерозії ґрунту. Ефективною мірою запобігання ерозії є підтримання полів в належному стані, аби зменшити їх деградацію внаслідок сильних вітрів та опадів.

Значення pH

Закислені поля мають показники pH менш як 6,5, а лужні – понад 7,3. Нейтральні показники pH варіюються від 6.5 до 7.

Зависока кислотність або лужність негативно впливає на родючість ґрунту та відповідно на розвиток рослин і життєдіяльність корисних бактерій. Наприклад, продуктивність бобових культур знижується, якщо pH менш як 6,0. Крім того, на закислених полях уповільнюється поглинання рослинами фосфору та затримуються важкі метали.

Для більшості сільськогосподарських рослин підходить pH 6,0 – 6,8. Закислені поля відновлюють методом вапнування.

Баланс Поживних Речовин

Нормальний розвиток рослин забезпечується за умов належного балансу хімічних елементів. Надлишок поживних речовин викликатиме токсичність, а їх нестача призведе до вад розвитку внаслідок дефіциту нутрієнтів. Крім того, значення має не тільки наявність макро- та мікроелементів, а і їх правильний баланс на кожному етапі розвитку культур.

У найбільшій кількості рослини потребують азот (N), калій (K) та фосфор (P), тому ці речовини називають мікроелементами. До мікроелементів відносять бор (B), мідь (Cu), залізо (Fe), магній (Mg), марганець (Mn), молібден (Mo), сірку (S), цинк (Zn).
підвищення родючості ґрунту за допомогою хімікатів

Як Визначають Родючість Ґрунту?

Щоб зрозуміти, наскільки те чи інше поле підходить для вирощування сільськогосподарських культур, треба провести аналіз родючості ґрунтів.

Як правило, застосовують методи біологічної та економічної оцінки. Біологічна оцінка визначає здатність поля забезпечити біологічну активність рослин. Економічна оцінка (бонітування) співвідносить якість землі із врожайністю вирощуваних культур за 100-бальною шкалою. Найвищий бал мають найбільш продуктивні землі.

У процесі діагностики вивчають біологічні, агрофізичні та агрохімічні показники родючості ґрунту.

Показники родючості ґрунту
Група Показники родючості ґрунту
Біологічні – вміст органічної речовини
– активність ґрунтової біоти
– засміченість насінням бур’янів
– наявність шкідників та патогенів
Агрохімічні – водопоглинання
– вміст макро- та мікроелементів
– закисленість поля
Агрофізичні – механічний склад і текстура
– будова і структура
– зв’язуваність та стиглість

Що Знижує Родючість Ґрунту?

Інтенсивне землеробство, зловживання хімікатами або монокультура виснажують землю, а компетентно спланована сівозміна чи застосування сидератів та інших органічних добрив сприяють її відновленню. Окрім цих найпоширеніших факторів, є й інші причини зниження родючості ґрунтів, які потребують більш детальної уваги:

 • дегуміфікація;
 • засмічення фітопатогенами;
 • вивітрювання та вимивання;
 • закислення і підлуження.

Дегуміфікація

Втрата органічної речовини (дегуміфікація) – поширена причина виснаження родючості ґрунтів. Вміст гумусу зменшується вже після першої обробки цілини, а через 30 років дегуміфікація становить майже 40%. Виправити ситуацію можна постійним поновленням органічної речовини: висіванням сидератів, використанням пожнивних залишків, внесенням перегною тощо.

Чому перегній збільшує родючість ґрунту?

Перегній рослинного та тваринного походження збагачує землю азотом, залізом та іншими поживними речовинами. Аби запобігти опікам рослин, тваринний гній слід вносити лише після компостування.

покривні культури для підтримки родючості ґрунту

Засмічення Фітопатогенами

Наявність у землі збудників хвороб рослин знижує продуктивність полів. Як правило, фітопатогени містяться в необробленому насінні, або заносяться тваринами та вітром. Іншою причиною зараження може бути недотримання сівозміни, коли збудники накопичуються на полі з року в рік, від чого ґрунти можуть втрачати родючість.

Вивітрювання Та Вимивання

Верхній родючий шар землі може руйнуватися під дією вітру через відсутність рослинного покриву. Крім того, поживні речовини та частки землі часто вимиваються внаслідок неправильного поливу або сильного дощу. Вивітрювання та вимивання можуть призводити до вітрової та водної ерозії та подальшої втрати родючості ґрунтів.

Закислення Та Підлуження

Відхилення від оптимальних показників pH є небажаними, оскільки й закислення, і залуження шкідливі для рослин. Найчастіше земля закислюється після кислотних дощів або зловживання органічними добривами. Підлуження відбувається поблизу промислових підприємств, а також внаслідок нераціонального внесення хімікатів або поливу лужною водою.

Як Зберегти Та Підвищити Родючість Ґрунту?

Насамперед потрібно провести аналіз ґрунту, щоб зрозуміти, чого саме в ньому бракує. Однак, заходи зі збереження та підвищення родючості ґрунтів залежать не тільки від агрохімічних чи агрофізичних показників, а й типу землі на полях. Розгляньмо найпоширеніші способи для ґрунтів України.

Шляхи підвищення родючості ґрунтів України
Овочева культура Степ Лiсостеп Полiсся
Капуста 16,5 17 18
Помiдор 11 12 13
Огiрок 19 69 115
Цибуля 23 97 50

Моніторинг Родючості Ґрунтів В EOSDA Crop Monitoring

Питання збереження родючої землі є актуальним не тільки аграріїв, а й компаній, які надають послуги агрострахування, консультування та інших зацікавлених сторін агробізнесу. Україна багата на родючі поля, але при цьому не слід забувати, що родючість ґрунтів треба постійно відновлювати, а раціональна обробка землі має чи не найвирішальніше значення.

Фермери мають обирати методи культивації не лише з метою зібрати максимальний врожай, але й враховуючи вплив на майбутню продуктивність поля та на екологію. Впроваджуйте на своїх полях систему точного землеробства за допомогою опрацьованих супутникових знімків на платформі EOSDA Crop Monitoring – ефективно використовуйте ресурси, знижуйте витрати, підвищуйте врожайність.

Карти Продуктивності В EOSDA Crop Monitoring

Збережіть поле в EOSDA Crop Monitoring і застосуйте параметр Карти Продуктивності. Використовуючи усереднені дані зі супутникових знімків за декілька років, алгоритм складає карти продуктивності, поділяючи ваше поле на декілька зон, відповідно до значень вегетаційного індексу NDVI та візуалізує його за допомогою динамічної палітри. Ці дані здатні значно покращити процес аналізу родючості ґрунтів.

Карти продуктивності надають усереднені дані за декілька років, що дозволяє оцінити стан поля більш глобально. Якщо вам потрібно знайти ділянки зі зниженою родючістю, то визначення проблемних зон може стати першим кроком до їх визначення.

Карта продуктивності EOSDA Crop Monitoring
Поле, поділене на 5 зон за середнім індексом рослинності.

Управління Сівозміною З EOSDA Crop Monitoring

Сівозміна є основним заходом підвищення родючості ґрунтів для більшості їх типів. В EOSDA Crop Monitoring ви можете вводити дані про висаджену культуру. Ця інформація дає змогу мати історичні дані про культури, які були засіяні на полі, що є особливо корисним для великих агрогосподарств з масштабними площами полів. На базі цих даних, а також моніторингу вегетації можна робити висновки про родючість ґрунту як на цілому полі, так і на окремих його ділянках, а також планувати посіви на наступні роки, аналізуючи історичні дані для ефективної послідовності культур в сівозміні.

Історія сівозміни в EOSDA Crop Monitoring
Моніторинг полів та історія сівозмін за сезонами в EOSDA Crop Monitoring.

Платформа EOSDA Crop Monitoring пропонує також додаткові індивідуальні рішення, наприклад, прогнозування врожайності. Спрогнозуйте майбутній обсяг врожаю для кожної культури (на рівні поля, регіону або країни) на основі статистичних даних і тенденцій попередніх сезонів та будуйте ефективні стратегії управління посівами. Точність прогнозу складає понад 90%, що залежить від типу культури та наявності статистичних даних із врожайності (актуальних та історичних). За умов незадовільного прогнозу, розгляньте доцільність заходів з відновлення родючості полів.

Компанія EOSDA має ще багато інших можливостей для моніторингу та аналізу сільськогосподарських угідь. Ознайомтесь з ними на нашому сайті або залиште питання на sales@eosda.com.

Про автора:

Василь Черлінка Науковий співробітник EOSDA

Василь Черлінка має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі агрономії та педології (ґрунтознавства). Він є доктором біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Доктор Черлінка навчався у машинобудівному технікумі в Україні (1989-1993), потім поглиблював свої знання в галузі агрохімії та агрономії у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю "Агрохімія та ґрунтознавство".

У 2001 році успішно захистив дисертацію "Обґрунтування агроекологічної відповідності моделей родючості ґрунту та його факторів вимогам польових культур" та отримав ступінь кандидата біологічних наук з ухилом у ґрунтознавство в ННЦ "Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського".

У 2019 році доктор Черлінка успішно захистив дисертацію "Цифрові моделі рельєфу у ґрунтознавстві: Теоретико-методологічні основи та практичне використання" та отримав ступінь доктора біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Василь одружений, має двох дітей (сина та дочку). Протягом усього життя захоплюється спортом (є кандидатом у майстри спорту України з пауерліфтингу та навіть брав участь у змаганнях стронгменів).

З 2018 року доктор Черлінка консультує EOSDA з проблем ґрунтознавства, агрономії та агрохімії.

Oстанні статті

Терасове Рільництво: Основні Типи Та Переваги Практики
 • Сільськогосподарські практики

Терасове Рільництво: Основні Типи Та Переваги Практики

Терасове рільництво є ефективною сільськогосподарською практикою для полів з горбистою або хвилястою поверхнею. До того ж воно дозволяє фермерам запобігти або зменшити ерозію ґрунту.

Лісорозведення: Типи, Переваги Та Проблеми Реалізації
 • Лісове господарство

Лісорозведення: Типи, Переваги Та Проблеми Реалізації

Сьогодні країни активно шукають шляхи зниження негативного впливу на довкілля. Лісорозведення допомагає забезпечувати здоров'я екосистем та водночас вирішувати соціально-економічні задачі.

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів
 • Історії наших партнерів

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів

UPL Україна проводить польові випробування своєї продукції і дистанційно оцінює результати за допомогою супутникових даних EOSDA Crop Monitoring.