біла конюшина в сільському господарстві як покривна культура
  • Управління посівами

Покривні Культури: Значення Для Сільського Господарства

Вирощування покривної культури є поширеною сільськогосподарською практикою ще з часів Римської імперії. Рослинний покрив на полях приносить користь як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі та має багатоцільове призначення. Покривні рослини допомагають запобігти ерозії ґрунту та оптимізувати його вологість, боротися зі шкідниками та бур’янами. Покривні культури-медоноси приваблюють комах-запилювачів. Рослинний покрив також служить мульчею, джерелом зелених добрив, годує птицю та худобу. Відповідні види покривних культур поглинають ґрунтовий азот або збільшують його концентрацію.

Типовими прикладами покривних рослин є конюшина, люцерна, гірчиця, трави (фуражні злаки), капустяні, ріпа, редис та інші агрокультури. Розгляньмо, що таке покривні культури та як їх застосовують у сільському господарстві.

Що Таке Покривні Культури?

Як підказує назва, покривні культури – це рослини, які формують ґрунтовий покрив задля певної мети. Зокрема, такі посіви використовуються як фуражні, покращують стан ґрунту та підвищують урожайність основних агрокультур, що вирощують на продаж чи для вживання в їжу. Проте вважати покривні рослини сільськогосподарськими культурами конкретного виду буде неправильно. Ті ж самі види покривних культур в іншій ситуації можуть бути комерційними, вирощуватися до повного дозрівання і використовуватися як харчові продукти (наприклад, гречка або кукурудза).

Покривні культури сіють у різний час: навесні, пізнім літом чи восени, на всій площі поля або в міжряддях. Одні покривні рослини взимку гинуть і не потребують закладення пожнивних залишків, а в інших випадках рослинні рештки необхідно прибирати. На одному полі можуть бути рослини одного або декількох видів. Як показує практика, результати другого варіанту більш плідні.

Цей метод часто практикують у сівозміні, нульовому обробітку ґрунту no-till та органічному землеробстві. Онлайн-інструменти розумного сільського господарства допомагають грамотно вирішувати завдання агробізнесу.

злакові для рослинного покриву

Види Покривних Культур

Покривні рослини поділяються на декілька груп залежно від ознаки для класифікації. Наприклад, розрізняють однорічні та багаторічні рослини. Як правило, переважають однорічники, якими засівають поле з метою збагачення ґрунту перед культивуванням основних посівів. Покривні культури-багатолітники ростуть 2-3 роки та розвиваються довше, зате мають велику масу та кореневу систему. Багаторічні покривні культури часто використовують із метою боротьби з бур’янами та попередження ерозії ґрунту, особливо на схилах. Вибір виду покривних рослин залежить від мети їх використання та специфіки конкретного поля. Найчастіше такий рослинний покрив виконує кілька функцій одночасно.

До основних категорій покривних культур належать трави (фуражні злаки), бобові та широколисті небобові рослини. Розгляньмо ці категорії детальніше.

  • Злакові порівняно швидко ростуть, а їхні пожнивні залишки досить легко прибирати. Мочковате коріння злаків добре захищає ґрунт від ерозії. Злакові трави також збагачують поле поживними речовинами, оскільки накопичують ґрунтовий азот у симбіозі з бактеріями Azospirillum, але азотфіксація з повітря для злаків не є характерною. Для рослинного покриву часто використовують такі злакові, як пшеницю, жито, ячмінь, овес чи кукурудзу.
  • Бобові культури мають властивість азотфіксації, тому покривні посіви бобових використовують з метою збагачення ґрунту азотом. Азотфіксуючі властивості бобових  залежать від розміру та віку рослини. Стрижнева коренева система дорослих бобових рослин потужно розпушує ґрунт і перешкоджає його ущільненню. Прикладами бобових культур служать горох, люцерна, віка волохата, конюшина малинова й біла, квасоля тощо.
  • Широколисті небобові культури перешкоджають накопиченню надлишкового азоту в ґрунті, попереджають ерозію та служать сидератами. Як правило, посіви широколистих небобових не витримують морозів і тому додаткового закладення пожнивних залишків не потребують. Однак, якщо такі рослини використовують як осінні покривні культури, їх потрібно скосити до формування насіння, аби перешкодити появі бур’янів. Ця група включає капустяні, кормову редьку, ріпу, чорнобривці, гірчицю та інші рослини.

EOSDA Crop Monitoring

Аналітика полів на основі актуальних супутникових даних – приймайте ефективні рішення!

Покривні Культури За Сезоном Вирощування

Час посіву є основою для іншої класифікації покривних рослин. Агрономи виділяють осінні, зимові, весняні та літні види покривних посівів. Кожен вид має свою технологію вирощування, переваги та недоліки.

Покривні Культури На Полі Взимку

На зимовий період сіють переважно зернові після осіннього збирання врожаю комерційних культур. Однак, зимові покривні культури вирощують не з метою збирання врожаю, а для формування природного рослинного покриву, який захищатиме ґрунт до весняних польових робіт. Основними умовами для розвитку зимових покривних культур є досить тепла осінь та необхідна кількість вологи навесні.

Рослинний покрив запобігає ерозії ґрунту, уповільнює зростання бур’янів, утримує вологу на полі, перешкоджає вимиванню поживних речовин. Разом з тим, покривні культури теж використовують поживні речовини для свого росту. Крім того, рослинний покрив потрібно скосити до утворення насіння, і це потребує додаткових витрат, а випадки алелопатії (несумісності) можуть негативно позначатися на розвитку комерційної культури. Рослинний покрив допомагає запобігти хворобам посівів, проте його використання може мати абсолютно протилежні наслідки.

Обираючи покривні культури для озимих посівів, агрономи мають враховувати їхню морозостійкість. Зимостійкі рослини здатні переносити сильні морози, а деякі культури до таких умов не пристосовані та за різких знижень температури загинуть.
рослинний покрив на полі влітку

Покривні Культури На Полі Влітку

Цей вид рослин використовують влітку до або після комерційних культур у послідовності сівозміни. Літній рослинний покрив пригнічує ріст з бур’янів, запобігає ерозії ґрунту та допомагає підготувати поле перед посівом наступної культури. Поля з літніми або весняними покривними культурами також скошують на фураж або використовують для випасу худоби.

Завдяки рослинному покриву, ґрунтова волога під палючими променями сонця випаровується повільніше. Однак, літня спека може стати причиною зріджених сходів, а самі рослини іноді поглинають забагато поживних речовин і, зокрема, призводять до дефіциту азоту (якщо вони не є бобовими). Крім того, деякі пожнивні залишки доводиться додатково закладати, а їхнє перегнивання відбувається повільніше, ніж очікувалося, і тоді висадку основних осінніх сільськогосподарських культур доводиться відтерміновувати.

Таким чином, успіх багато залежить від того, наскільки правильно підібрано час посіву та види сільськогосподарських культур, інакше рослинний покрив на полі може вчинити більше шкоди, ніж користі. Платформа EOSDA Crop Monitoring допомагає впоратися із цією проблемою, оскільки надає історичні дані, які є корисними для складання карт продуктивності полів. Методом порівняльного аналізу агрономи можуть визначити найбільш вдалий час сівби та оптимальні види сільськогосподарських культур.

історична аналітика погоди в EOSDA Crop Monitoring
Функція моніторингу погоди для планування правильного часу посіву покривних культур та оптимального вибору їхнього виду.

Покривні Культури Для Випасу Худоби

Покривні посіви можуть принести додаткову користь фермерам, якщо використовувати такі поля під пасовища. Випас худоби на рослинному покриві економить фуражні витрати та дозволяє створити умови, наближені до довкілля тварин у природі, а це важливий аспект органічного землеробства. Тварини на випасі збагачують поля гноєм та зменшують пожнивні залишки перед посівом комерційної культури. Ця практика особливо виправдана і прибуткова пізно восени, взимку і рано навесні, коли свіжої та соковитої трави ще бракує.

Прикладами покривних культур для засіву пасовищ служать райграс, пшениця, сорго, просо, овес, тритикале, ячмінь, горошок мохнатий, конюшина червона та біла, пеннісетум, лаблаб, австрійський озимий горох, коров’як, люцерна, боби фава та інші.

Користь Покривних Культур

Покривні посіви використовують із декількох причин, основні з них наведено нижче.

Якість I Родючість Ґрунту

Покривні культури захищають ґрунт від вітрової та водної ерозії. Деякі види покривних культур можуть трансформувати поживні речовини у форми, які легше засвоюються іншими рослинами. Висаджування покривних рослин у міжряддях як мульчу є одним із методів інтегрованої боротьби з бур’янами. Крім того, квітучі культури-медоноси у міжряддях додатково приваблюють комах-запилювачів. Кореневі системи покривних рослин мають різну довжину і розпушують ґрунт по всій глибині, що запобігає його ущільненню та покращує аерацію.

червона конюшина для рослинного покриву

Збагачення Ґрунту Азотом

Вирощування бобових сприяє накопиченню ґрунтового азоту, необхідного небобовим культурам. Завдяки цій властивості бобові відносять до азотфіксуючих покривних культур. З усім тим, бобові не поглинають і не перетворюють газоподібний азот з повітря в доступні для рослин форми самостійно. Цей процес протікає у симбіозі з бактеріями класу ризобій (раніше агробактерії) . Від бобових бактерії отримують необхідні їм вуглеводи.

Як правило, вивільнення азоту відбувається після відмирання та перегнивання азотфіксуючих рослин. Користь ризобій полягає ще й у тому, що ці бактерії здатні знизити випадки ураження кореневих систем рослин, але представник цього класу Rhizobium radiobacter є патогенним для людини. Альтернативно, перетворення атмосферного азоту в ґрунтовий у природі відбувається за допомогою несимбіотичного сімейства ціанобактерій. В інших випадках азот відновлюють до прийнятних для рослин форм промисловим способом у процесі хімічного синтезу.

Нормалізація Вологості Ґрунту

Рослинний покрив поглинає ґрунтову вологу, чим допомагає зменшити її надлишковий вміст на полі після зимових опадів, покращує інфільтрацію води та аерацію ґрунту, а також забезпечує його вологість для комерційних рослин наступного сезону.
Користувачі платформи EOSDA Crop Monitoring можуть контролювати вологість ґрунту на двох рівнях: на поверхні поля (5 см) та у прикореневій зоні.

люцерна для рослинного покриву

Вибір Оптимальних Видів Покривних Культур

Визначення виду рослин для покриву поля залежить від їхнього виду та послідовності сівозміни. Наприклад, оскільки бобові збагачують ґрунт азотом, за умов його високих концентрацій сіяти покривні культури цієї групи не слід.

Вчені підрахували, що поглинання азоту в кукурудзяному силосі збільшилося після посівів австрійського озимого гороху та знизилося після посівів жита на 40 кг/га в обох випадках порівняно з сезоном, коли поле залишили парувати .

Під час визначення виду покривних рослин також потрібно враховувати термін належного перегнивання пожнивних залишків. Наприклад, компостування пожнивних залишків гречки відбувається швидше, ніж перегнивання стерні ячменю або сорго.

Вирощування Покривних Культур З EOSDA Crop Monitoring

Універсальне програмне забезпечення, розроблене компанією EOSDA, містить широкий спектр вегетаційних індексів, які допомагають користувачам комплексно зрозуміти картину розвитку рослин на полі. Наприклад, індекс NDVI дає уявлення про загальний стан рослинності та виділяє найбільш критичні ділянки. Зокрема, причиною зниження густини рослинного покриву може бути недостатній полив або дефіцит поживних речовин. Індекс MSAVI є показовим для спостереження за сходами, оскільки на нього не впливають ґрунтові фони. Індекс NDRE допомагає контролювати вміст азоту в посівах за концентрацією хлорофілу та визначити потрібну кількість добрив, а також показує зони з рослинами, що відмирають.

показники NDRE в EOSDA Crop Monitoring
Моніторинг вмісту азоту за допомогою індексу NDRE на платформі EOSDA Crop Monitoring.

Застосунок EOSDA Crop Monitoring генерує карти продуктивності полів за наявними історичними даними про стан рослинності, а це дозволяє скоротити витрати на посівний матеріал і закупівлю добрив. Інформація про стадії розвитку рослин допомагає раціонально планувати польові роботи, оскільки деякі операції, такі як обприскування та внесення добрив, треба проводити на певній стадії зростання вегетації.

Архівні дані про погодні умови за минулі сезони вирощування дають змогу передбачати сувору зиму чи спекотне літо та відповідно вибрати стійкі до них покривні культури, аби мінімізувати фінансові втрати. Прогнози погоди також корисні для ефективного захисту рослин, зокрема застосування гербіцидів. Деякі засоби агрохімії необхідно вносити за сухої погоди, тоді як інші хімікати вступають у реакцію після поливу або випадання опадів.

Карта продуктивності в EOSDA Crop Monitoring
Визначення зон із низькою та високою продуктивністю на полі за допомогою EOSDA Crop Monitoring.

Таким чином, наша платформа допомагає сільгоспвиробникам визначити оптимальний час посіву покривних культур, їх обробки та збирання, а також вести облік польових операцій у журналі робіт. Фермери можуть відстежувати загальний процес розвитку посівів, їх щільність та стан протягом усього сезону вирощування. Застосунок EOSDA допомагає грамотно вирішувати завдання агросектора на основі надійних даних, а наша команда фахівців завжди готова надати технічну підтримку у впровадженні та використанні всіх продуктів компанії.

Про автора:

Василь Черлінка Науковий співробітник EOSDA

Василь Черлінка має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі агрономії та педології (ґрунтознавства). Він є доктором біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Доктор Черлінка навчався у машинобудівному технікумі в Україні (1989-1993), потім поглиблював свої знання в галузі агрохімії та агрономії у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю "Агрохімія та ґрунтознавство".

У 2001 році успішно захистив дисертацію "Обґрунтування агроекологічної відповідності моделей родючості ґрунту та його факторів вимогам польових культур" та отримав ступінь кандидата біологічних наук з ухилом у ґрунтознавство в ННЦ "Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського".

У 2019 році доктор Черлінка успішно захистив дисертацію "Цифрові моделі рельєфу у ґрунтознавстві: Теоретико-методологічні основи та практичне використання" та отримав ступінь доктора біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Василь одружений, має двох дітей (сина та дочку). Протягом усього життя захоплюється спортом (є кандидатом у майстри спорту України з пауерліфтингу та навіть брав участь у змаганнях стронгменів).

З 2018 року доктор Черлінка консультує EOSDA з проблем ґрунтознавства, агрономії та агрохімії.

Oстанні статті

Хвороби Рослин: Види, Лікування Та Профілактика
  • Управління посівами

Хвороби Рослин: Види, Лікування Та Профілактика

Ефективна боротьба із хворобами рослин допомагає вберегти посіви від пошкоджень, а аграрний бізнес від збитків. Дізнайтесь про основні види хвороб сільськогосподарських культур, причини їх виникнення та методи профілактики.

Обробка Насіння: Методи Покращення Посівного Матеріалу
  • Сільськогосподарські практики

Обробка Насіння: Методи Покращення Посівного Матеріалу

Обробка насіння підвищує його якість та дозволяє зменшити подальше застосування хімікатів. Польовий моніторинг допомагає постачальникам відповідних засобів перевірити ефективність продукції.

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1
  • EOS SAT

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1

Наземні вимірювання в Україні підтвердили правдивість даних супутника EOS SAT-1 від EOSDA. Заміри проводились системою SunScan і показали сильну кореляцію між наземними та супутниковими даними.