етапи розвитку сільськогосподарської культури
 • Управління посівами

Етапи Розвитку Рослин У Сільському Господарстві

Від правильного та своєчасного розвитку посівів залежить продуктивність і прибутковість фермерського бізнесу, отже знання фаз росту рослин та їх особливостей має вирішальне значення для всього сільськогосподарського сектора. Відхилення від норми на різних етапах розвитку рослин, наприклад через перепади температури або надмірні опади, можуть призвести до істотних фінансових втрат.

Аби отримати здоровий урожай та забезпечити дозрівання посівів відповідно до графіка, необхідно аналізувати всі стадії життєвого циклу рослин протягом усього сезону вирощування. Аналіз стану сільськогосподарських культур відповідно до поточного етапу росту рослин допомагає своєчасно виявляти потенційні проблеми на полі та приймати оптимальні управлінські рішення.

Класифікація Основних Етапів Розвитку Рослин

Різні стадії розвитку сільськогосподарських культур мають певні особливості, які вивчаються в рамках окремої науки – фенології. Через різноманітність підходів та широкий спектр їх застосування єдиної класифікації етапів розвитку рослин не існує. На цей час більшість учених, які досліджують фенологічні фази в контексті промислового сільського господарства, рекомендують використовувати в розумному землеробстві систему BBCH .

В основі класифікації за системою BBCH лежить шкала Задокса , яка використовується для оцінки зростання зернових культур. Відповідно до BBCH існує десять основних етапів (з нумерацією від 0 до 9), які своєю чергою діляться на кілька підетапів. До основних етапів росту рослин відносять:

 • проростання;
 • розвиток листя;
 • кущіння;
 • подовження стебла;
 • розвиток вегетативних органів рослин;
 • поява суцвіть;
 • цвітіння;
 • утворення плодів;
 • дозрівання плодів;
 • відмирання.

діаграма етапів розвитку рослини

Оскільки в різних культур тривалість етапів росту та супутні фенологічні явища різняться, для кожної з них розробляється індивідуальна комплексна шкала. Водночас стандартна шкала BBCH підходить для будь-яких культур, для яких не існує окремої класифікації. Також на її основі можна розробляти індивідуальні шкали для конкретного виду рослин. Розглянемо докладніше десять основних етапів росту рослин за шкалою BBCH.

Етап 0: Проростання

Попри відмінності в біологічних процесах, етапи проростання насіння, з’явлення сходів та розвиток бруньок поєднують в одну фазу росту і розвитку рослин. Залежно від виду сільськогосподарської культури, етап проростання триває від кількох днів до декількох тижнів. У цей період насіння рослин проростає і випускає так зване «ембріональне листя» (насіннєдолі), яке не схоже на зріле листя.

На даному етапі розвитку рослин потрібний правильний температурний режим та достатня кількість кисню. Проростання та бутонізація виснажують поживні резерви рослин, що без додаткового підживлення може призвести до дефіциту поживних речовин. Також перед початком етапу проростання сільськогосподарські культури часто мають перебувати у стані спокою.

На етапі проростання посіви особливо потребують зрошення, оскільки завдяки зволоженню активізується обмін речовин. У деяких ситуаціях полив необхідний для видалення інгібіторів проростання насіння (наприклад під час вирощування однорічних пустельних рослин) .

Як етап розвитку рослин впливає на нашестя комах?

Вразливість культур до різних шкідників залежить від етапу зростання. Наприклад, дротяники поїдають насіння до або одразу після їх проростання , а вуховертки, як правило, харчуються молодими пагонами, листям і квітами.

етап проростання насіння

Етап 1: Розвиток Листя

Процес фотосинтезу, який відбувається в листі, є ключовим для розвитку сільськогосподарських культур. З цієї причини перший етап росту рослин є украй важливим. Усі поживні речовини, які посіви одержують у цей період, витрачаються на наступних етапах. Найкращі результати вдається отримати завдяки використанню добрив.

На цьому етапі рослина випускає так звані «справжні» листочки – маленькі копії зрілого листя. Зазвичай це листя формується однаково, проте іноді даний процес має деякі відмінності, в залежності від потреб конкретної сільськогосподарської культури та умов навколишнього середовища. Починаючи з апікальних (верхівкових) меристем пагона , листя стає плоским, хоча форма і розміри можуть відрізнятися. Важливу роль у процесі розвитку листя відіграють гормони, регулятори транскрипції та механічні властивості тканин рослини.

Етап 2: Кущіння Або Формування Бічних Пагонів

Кущіння – це етап розвитку рослини, під час якого формуються нові надземні пагони. На відміну від кореневищ і столонів під землею, зростання нових наземних пагонів відбувається вертикально, тому поруч із головним пагоном постійно з’являються бічні. Паростки, що розвиваються з «материнської рослини», іноді називають живцями та відведеннями.

Кущіння може означати й подальший розвиток бічних пагонів. Кожен бічний пагін має центральну точку зростання. Згодом ця центральна точка трансформується на суглобове стебло, яке складається з вузлів і міжвузлів, схожих на бамбукову жердину.

утворення бічних пагонів на сої

Етап 3: Подовження Стебла Або Ріст Розетки Та Розвиток Пагонів

Деякі органи рослини, такі як стебла та коріння, продовжують рости протягом усього життєвого циклу. Цей процес називають невизначеним зростанням. Нові клітини утворюються на верхівках пагонів, що ростуть, причому стебла розвиваються набагато активніше, ніж коренева система. Тривалість та інтенсивність цих змін залежить від виду сільськогосподарської культури. Для кожного виду зазвичай існують певні норми. На третю фазу росту і розвитку рослин значно впливає глобальне потепління, оскільки подовження стебла залежить від температури.

Етап 4:Розвиток Вегетативних Частин Рослин Або Трубкування

Вегетативна фаза життєвого циклу культури характеризується появою міцного стебла і великої кількості зеленого листя. Ці процеси надзвичайно важливі через те, що вони впливають на фотосинтез. Також не можна забувати, що розвиток листя залежить від розростання кореневої системи.

На цьому етапі розвитку рослин особливо сприяє внесення азотних добрив, позаяк вони стимулюють активний ріст стебла та листя. Крім того, в цей період фермери вже можуть застосовувати стратегії управління пасовищами, наприклад випасати худобу, оскільки посіви вже мають достатньо листя для перебігання фотосинтезу, а також коріння для закріплення сільськогосподарської культури у ґрунті, абсорбування та використання необхідних для розвитку хімічних елементів.

розвиток стебла та листя кукурудзи

Етап 5: Поява Суцвіть Або Колосіння

Поява суцвіть – це процес, у ході якого квітконосні пагони формуються уздовж квіткової осі. Колосіння характеризується виходом насіннєвої голівки з оболонки, утвореної прапорцевим листком. Таким чином, обидва процеси належать до початку репродуктивної фази, під час якої активно розвиваються квіти, а потім плоди. На цьому етапі росту рослин особливо важливо вносити під посіви добрива, що забезпечують їх фосфором.

На якій фазі росту і розвитку рослини є найбільш чутливими до хвороб?

Чутливість рослин до захворювань знижується в міру їхнього дозрівання. Таким чином, імунітет стійких культур із часом лише поліпшується.

Етап 6: Цвітіння

Під час шостого етапу розвитку у рослин розвиваються репродуктивні органи. Причому в однорічних культур ця фаза збігається з відмиранням. У дворічних рослин перший рік – це вегетативна фаза, а на другому відбувається цвітіння та відмирання. Більшість багаторічних культур цвітуть щороку, якщо дозволяють умови. На цьому етапі росту рослинам дуже корисний калій. Цей хімічний елемент покращує цвітіння та плодоношення, а також загальний стан сільськогосподарських культур. Також на цьому етапі росту критично важливо дотримуватися правильного режиму зрошення.

Початок цвітіння залежить від температури, фотоперіоду та наявності гібереліліну. При цьому, без періоду зимових холодів час цвітіння багатьох однорічних (наприклад, озимої пшениці) та дворічних культур затримується внаслідок яровізації, тобто адаптації рослин до тривалих холодів.

етап цвітіння картоплі тапіока

EOSDA Crop Monitoring

Аналітика полів на основі актуальних супутникових даних – приймайте ефективні рішення!

Етап 7: Утворення Плодів

У рослинництві та городництві приділяється багато уваги етапу утворення плодів. Більшість квіткових рослин формує плід після запліднення всередині зав’язі. По суті, це захисне середовище для насіння. Утворення м’ясистого плоду ділиться на чотири фази .

 1. Розвиток квітки (визначається ідентичність, кількість та форма органів рослин);
 2. Ділення клітини (настає після запліднення);
 3. Розростання та ендоредуплікація клітини (продовжується до фази дозрівання);
 4. Дозрівання (формуються зовнішній вигляд, смак, текстура та поживні компоненти плоду).

На цьому етапі росту рослини потребують не стільки азоту, скільки фосфору і калію. Ці елементи стимулюють дозрівання та підвищують врожайність.

розвиток плодів пшениці

Етап 8: Дозрівання Плодів

Сигналом до дозрівання для плода служить активне продукування етилену, яке може відбуватися й під час збирання врожаю, а також інфікування посівів бактеріями чи грибками.

Таким чином, на цьому етапі розвитку рослин починають вироблятися нові ферменти. Амілаза та пектиназа сприяють засвоєнню крохмалю та пектину відповідно, а гідролаза допомагає розщеплювати сполуки всередині плодів. Гени, відповідальні за синтез та переміщення цих ферментів, активізуються саме під впливом етилену. Дані ферменти каталізують реакції, унаслідок яких змінюються колір, текстура, смак, запах та інші властивості плодів.

етап дозрівання вівса

Етап 9: Відмирання Або Початок Переходу У Стан Спокою

Ознаками старіння (сенесценції) рослин є дегенеративні зміни в клітинах, які пов’язані зі збільшенням кількості продуктів життєдіяльності та зазвичай порушенням обміну речовин. На цю фазу росту і розвитку рослин впливає ціла низка факторів навколишнього середовища, наприклад фотоперіод та температура. Водночас старіння однорічних рослин можна уповільнити з допомогою деяких гормональних препаратів.

Опадання листя сигналізує про настання зимового спокою у багаторічних культур. Ближче до кінця вегетаційного періоду зі скороченням світлового дня і настанням холодів листя багатьох дерев починає старіти, зелений хлорофіл зникає, а жовті та помаранчеві каротиноїдні пігменти, навпаки, стають помітнішими. Тривалість дня впливає на гормональний обмін, що призводить до старіння листя.

Може скластися враження, що класифікація стадій росту рослин за шкалою BBCH є зайвою для тих фермерів, які й так завантажені іншими аспектами ведення сільського господарства. Однак дана класифікація наочно демонструє те, що успіх управлінських рішень безпосередньо залежить від того, на якому етапі росту рослин вони застосовуються.

Контроль Етапів Розвитку Рослин З EOSDA Crop Monitoring

Як правило, агрономи чітко розуміють, яку саме обробку посівів потрібно проводити на певній стадії їх розвитку. Однак, на великих сільськогосподарських площах самостійно визначити фазу росту і розвитку рослин часто буває практично неможливо.

Функція «Стадії розвитку» на платформі EOSDA Crop Monitoring допомагає розв’язати цю проблему. Зокрема ця функція дає змогу:

 • зрозуміти, на якій стадії росту знаходяться рослини;
 • перевірити, чи не розвиваються культури занадто прискорено або уповільнено;
 • приймати рішення щодо вчасного внесення добрив та іригації на полях;
 • грамотно планувати решту робіт на полях.
Платформа точного землеробства EOSDA Crop Monitoring пропонує погодні дані, щоб визначити, на якому етапу розвитку знаходяться сільськогосподарські культури. Таким чином, користувачі можуть дізнатися про стан рослин у будь-який час, навіть якщо за даний період відсутні супутникові знімки.

Зараз платформа EOSDA Crop Monitoring налічує шкали етапів розвитку рослин понад 30 видів, у тому числі кукурудзи (маїсу), вівса, картоплі, сої, соняшнику та пшениці. Напишіть нам на адресу sales@eosda.com, щоб дізнатися повний перелік наявних сільськогосподарських культур.

Планування Польових Робіт Та Відстеження Вчасно Не Проведених Операцій

Кожна сільськогосподарська культура має свої унікальні потреби на різних етапах зростання, відповідно до яких фермери мають коригувати внесення добрив, полив та інші операції на полях. Якщо потреби рослин на різних етапах не враховувати, зростання посівів уповільниться, що на платформі EOSDA Crop Monitoring відображають відповідні графіки вегетаційних індексів.

етапи росту рослин кукурудзи та їх співвідношення з індексом NDVI
Зниження показників індексу NDVI в EOSDA Crop Monitoring може вказувати на невиконані сільськогосподарські заходи на стадії появи суцвіть кукурудзи (маїсу).

Оптимізація Зрошення Та Обприскування Рослин

За допомогою застосунку EOSDA Crop Monitoring можна отримувати дані на основі шкали BBCH про етапи зростання конкретної культури. Це дозволяє максимально ефективно планувати внесення добрив, іригацію та обробку рослин гербіцидами. На основі актуальних та прогнозованих погодних даних, алгоритми платформи надають точну інформацію про різні етапи росту рослин та їх тривалість.

рослини кукурудзи на ранньому етапі розвитку
Шкала етапів розвитку рослин в EOSDA Crop Monitoring вказує на те, що кукурудза знаходиться на ранній стадії дозрівання.

Більше того, завдяки 14-денного прогнозу погоди фермери можуть оптимізувати витрати та скоригувати сільськогосподарські роботи на різних етапах росту рослин.

Наприклад, ви запланували обробити гербіцидами кукурудзяне поле третього дня після посадки. Однак, прогноз погоди на платформі EOSDA Crop Monitoring вказує на очікувані опади у цей час, які змиють хімікати. Отже, обробку поля краще перенести на інший день.

Аналіз Розвитку Посівів

Поєднуючи шкалу етапів розвитку рослин, яка базується на метеорологічних даних, з вегетаційними індексами, отриманими на основі супутникових знімків, користувачі платформи можуть отримати повне уявлення про розвиток сільськогосподарської культури. Припустимо, її стан відповідає фазі зростання. У цьому випадку можна перевірити рослину на наявність хвороб та шкідників, внести добрива та використовувати інші методи захисту. З іншого боку, якщо врожай дозріває надто швидко, його можна зібрати раніше за таким чином попередити фінансові втрати.

значення INVI на фазі розвитку цвітіння кукурудзи
Значення NDVI в EOSDA Crop Monitoring вказує на те, що на стадії цвітіння рослин кукурудзи розвиваються занадто швидко.

Моніторинг основних етапів розвитку рослин дає змогу оптимізувати використання ресурсів та підвищити врожайність сільськогосподарських культур. Універсальна шкала BBCH використовується і в суміжних із сільським господарством галузях, отже, представники усього агросектору можуть ефективніше взаємодіяти між собою. Щобільше, класифікація за системою BBCH використовується у всьому світі, що сприяє поширенню та впровадженню корисних ідей та технологій.

Про автора:

Василь Черлінка Науковий співробітник EOSDA

Василь Черлінка має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі агрономії та педології (ґрунтознавства). Він є доктором біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Доктор Черлінка навчався у машинобудівному технікумі в Україні (1989-1993), потім поглиблював свої знання в галузі агрохімії та агрономії у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю "Агрохімія та ґрунтознавство".

У 2001 році успішно захистив дисертацію "Обґрунтування агроекологічної відповідності моделей родючості ґрунту та його факторів вимогам польових культур" та отримав ступінь кандидата біологічних наук з ухилом у ґрунтознавство в ННЦ "Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського".

У 2019 році доктор Черлінка успішно захистив дисертацію "Цифрові моделі рельєфу у ґрунтознавстві: Теоретико-методологічні основи та практичне використання" та отримав ступінь доктора біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Василь одружений, має двох дітей (сина та дочку). Протягом усього життя захоплюється спортом (є кандидатом у майстри спорту України з пауерліфтингу та навіть брав участь у змаганнях стронгменів).

З 2018 року доктор Черлінка консультує EOSDA з проблем ґрунтознавства, агрономії та агрохімії.

Oстанні статті

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів
 • Історії наших партнерів

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів

UPL Україна проводить польові випробування своєї продукції і дистанційно оцінює результати за допомогою супутникових даних EOSDA Crop Monitoring.

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу
 • Сільськогосподарські практики

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу

Бур’яни знижують урожайність культур. Комплексні заходи боротьби з бур’янами значно ефективніші, ніж кожен окремий метод. Своєчасне виявлення проблеми підвищує результативність вживаних заходів.

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності
 • EOSDA Crop Monitoring

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності

EOS Data Analytics запатентувала у США свій алгоритм Карт продуктивності культур, задавши новий орієнтир для сталого розвитку сільського господарства.