використання люцерни для азотфіксації
 • Управління посівами

Азотфіксація За Допомогою Рослин Та Бактерій

Азотфіксація — вкрай важлива сільськогосподарська практика. Разом з калієм та фосфором азот (N) є життєво необхідним для рослин хімічним елементом. Також він відповідає за фотосинтез та вміст хлорофілу в культурах.

Водночас азот, з якого на 78% складається повітря, не підходить для розвитку рослин. Їм необхідна легкозасвоювана форма елементу, яку можна отримати не тільки завдяки добривам. Біологічна фіксація атмосферного азоту з використанням азотфіксуючих мікроорганізмів та сільськогосподарських культур є більш економічним та екологічним варіантом.

Що Таке Азотфіксація?

Азотфіксація — це трансформація слабореактивного атмосферного N2 у високо реактивні компоненти (нітрати, нітрити або амоній). Завдяки цьому забезпечується розвиток рослин, тому що вони легко засвоюють лише високореактивні форми N. Дефіцит азоту, навпаки, уповільнює зростання та перешкоджає здоровому розвитку культур. Близько 90% природної азотфіксації відбувається завдяки біоті, а саме ґрунтовим мікроорганізмам. Абіотичними природними індукторами цього процесу є блискавка та ультрафіолетові промені. Також N фіксують промисловим способом або за допомогою електроустаткування.

У процесі азотфіксації відбувається розщеплення потрійного зв’язку в молекулі N2 до аміаку (NH3) або амонію (NH4+). Саме тому її іноді називають діазотфіксацією, підкреслюючи наявність двох атомів N у формулі сполуки.

Азотфіксація За Допомогою Рослин

Вирощування азотфіксуючих культур — безпечний для довкілля спосіб забезпечити посіви готовим до засвоєння N. До того ж використання їх у сівозміні дозволяє накопичити об’єм елементу для наступного сезону. Також азотфіксуючі рослини активно використовуються у суміщенні культур.

Переваги Використання Покривних Культур Для Азотфіксації

Здатність бобових до азотфіксації широко застосовується в сільському господарстві. Водночас вирощувати їх можна не тільки як основну, але й покривну культуру. У цьому разі вони:

 • допомагають фіксувати азот;
 • запобігають ерозії ґрунту (зокрема завдяки сильній кореневій системі);
 • підвищують родючість ґрунту (коли використовуються як сидерати);
 • утримують вологу в ґрунті;
 • сприяють боротьбі з бур’янами (завдяки рослинних решткам);
 • служать їжею для птахів та великої рогатої худоби;
 • залучають запилювачів в період цвітіння сільськогосподарських культур.
використання конюшини для азотфіксації

Найбільш Ефективні Азотфіксуючі Покривні Культури

Азотфіксуючі властивості різних сортів конюшини, бобів та вики відомі фермерам у всьому світі.

Конюшину для азотфіксації застосовують навесні або восени. Водночас вона може переносити м’які зими, але гине від морозів. Нові покращені сорти білої конюшини, виведені вченими Техаського університету A&M, мають підвищену стійкість до іржі та посухи.
Сорти: біла, червона, малинова.

Вика є морозостійкою культурою, особливо віка волохата. Саме тому її використовують для азотфіксації взимку. Сіяти цей сорт слід на початку осені, щоб культура встигла вкоренитися до перших морозів.
Сорти: волохата, американська, лісова, мишачий горошок.

Боби можна використовувати для азотфіксації влітку. Водночас процес не залежить від того, чи вирощуються вони як покривні культури або для подальшого вживання в їжу. Вігна китайська (або коров’ячий горох) потребує тепла, тому її сіють, коли температура ґрунту досягає 15°С.
Сорти: фава (також фаба); люцерна зелена (також французька), польова, солодка; бігунок; арахіс; соя; кремові, чорноокі або пурпурові боби (квасоля); люпин; сочевиця; вигна; нут.

використання вики для азотфіксації

Особливості Азотфіксації За Допомогою Бобових Культур

Рентабельність використання для азотфіксації бобових культур вище, ніж внесення хімічних добрив, ціни на які постійно ростуть, особливо протягом останніх років . Водночас їхня продуктивність залежить від наступних факторів :

 • Вік. Зрілі рослини, зокрема багаторічні покривні культури, найбільш ефективні.
 • Тривалість сезону. Довший період зростання забезпечує кращий результат.
 • Мета вирощування (збирання врожаю, випасання худоби, використання як сидератів). Скошування та випас худоби знижують азотфіксуючі властивості рослин.
 • Загальні умови зростання. Конкуренція з іншими рослинами, несприятливі погодні умови, зниження родючості ґрунту, наявність бур’янів та шкідників знижують здатність рослин до азотфіксації.
 • Залишкова кількість азоту. На продуктивність впливає вміст елементу, який залишився після вирощування культур у попередніх сезонах або після внесення добрив.
 • Вид сільськогосподарської культури. Найпродуктивнішими культурами є люцерна та конюшина.

У наведеній нижче таблиці вказано азотфіксуючий потенціал окремих бобових рослин.

Вид бобових Річна кількість фіксованого азоту,
кг/га
Люцерна 465
Конюшина червона 252
Горох голубиний 225
Вігна промениста 200
Фава 165
Горох польовий 111
Конюшина біла 102
Арахіс 100
Сочевиця 52
Квасоля звичайна 50

Азотфіксація За Допомогою Бактерій

До азотфіксуючих бактерій належать Rhizobium (раніше Agrobacterium), Frankia, Azospirillum, Azoarcus, Herbaspirillum, Cyanobacteria, Rhodobacter, Klebsiella тощо. Вони синтезують унікальний фермент нітрогеназу, який відповідає саме за фіксацію азоту.

Як Саме Бактерії Фіксують Азот?

Бактерії перетворюють газоподібний азот з повітря на неорганічні сполуки. Водночас для фіксування N їм потрібна допомога. Один з варіантів — взаємодія з бобовими рослинами. Така симбіотична азотфіксація характерна для бульбочкових бактерій Rhizobium, які колонізують коріння бобових культур. Також бактерії можуть взаємодіяти з вільноживучими та асоціативними азотфіксуючими організмами.

азотфіксуючі бактерії на кореневих вузликах

Важливість Азотфіксації Бактеріями Для Рослин

Бактерії забезпечують рослини життєво важливим поживним елементом, який вони не можуть отримати самостійно. Азотфіксуючі мікроорганізми постачають сільськогосподарським культурам асимільований азот. Вони поглинають його з повітря в газоподібному стані та виділяють його у ґрунті, переважно як аміак. Оскільки рослини можуть споживати N тільки з ґрунту та лише як азотисті неорганічні сполуки, така фіксація атмосферного азоту вкрай важлива.

Значення Азотфіксуючих Бактерій Для Розвитку Культур

Азотфіксуючі мікроорганізми забезпечують рослини готовим до поглинання N, який є необхідним для утворення молекул хлорофілу. Останній має вирішальне значення для фотосинтезу, тобто для перетворення сонячної енергії в хімічну. Отже, він забезпечує харчування рослин. До того ж азот потрібний сільськогосподарським культурам у складі амінокислот для утворення білків, що беруть участь в обміні речовин та акумуляції (накопиченні) енергії. Недостатня азотфіксація викликає дефіцит харчування, внаслідок якого рослини жовтіють, витягуються, в’януть, повільно розвиваються та зрештою гинуть.

EOSDA Crop Monitoring

Отримайте доступ до супутникових знімків з високою роздільною здатністю – керуйте полями ефективно!

Вплив Азотфіксуючих Бактерій На Родючість Ґрунту

Азотфіксуючі бактерії насичують ґрунт неорганічними азотовмісними сполуками, необхідними елементами живлення сільськогосподарських культур. Коли мікроорганізми гинуть, накопичений азот вивільняється з їхньої біомаси у ґрунт. Отже, ці бактерії підвищують родючість ґрунту, завдяки чому знижуються витрати фермерів на синтетичні добрива.

використання бобових культур для азотфіксації

Роль Азотфіксуючих Бактерій У Кругообігу Азоту В Екосистемах

Азотфіксуючі бактерії беруть участь у кругообігу N в екосистемах: вони поглинають його з повітря та трансформують в прийнятну для рослин форму (азотфіксація). Культури використовують N для розвитку (асиміляція азоту). Надалі, коли рослини та бактерії гинуть, редуценти розщеплюють азотисті сполуки, внаслідок чого виділяється аміак або амоній (амоніфікація). Нітрифікуючі бактерії трансформують аміак у нітрати (нітрифікація), що споживаються рослинами та денітрифікуючими бактеріями. Останні перетворюють нітрати у вільний атмосферний азот, який знову надходить у повітря (денітрифікація).

Незважаючи на важливість N для сільськогосподарських культур, надмірна азотфіксація шкодить їм. Через це необхідно збалансовувати протягом ротації сівозміни рослини, які фіксують та не фіксують N.

Типи Азотфіксуючих Бактерій За Типом Взаємодії З Рослинами

Відповідно до особливостей співіснування з сільськогосподарськими культурами розрізняють три типи азотфіксуючих бактерій: симбіотичні, асоціативні та вільноживучі. Водночас незалежно від типу вони можуть мешкати на поверхні рослини або всередині неї (екзофіти та ендофіти відповідно). Наприклад, так можуть жити навіть ризобактерії, які зазвичай колонізують ризосферу. У таблиці нижче представлені види здатних до азотфіксації бактерій та його основні характеристики.

три типи азотфіксуючих бактерій
Типи азотфіксуючих бактерій.
Азотфіксуючі бактерії за типом взаємодії з рослинами
Характеристика Симбіотичні бульбочкові бактерії Асоціативні азотфіксуючі бактерії Вільноживучі азотфіксуючі бактерії
Джерело енергії Симбіотичні бульбочкові бактеріївисокий рівень Асоціативні азотфіксуючі бактеріїсередній рівень Вільноживучі азотфіксуючі бактеріїсередній рівень
Протиокислювальний (антиоксидантний) захист Симбіотичні бульбочкові бактеріївисокий рівень Асоціативні азотфіксуючі бактеріїсередній рівень Вільноживучі азотфіксуючі бактеріїнизький рівень
Транспортування зафіксованого N Симбіотичні бульбочкові бактеріївисокий рівень Асоціативні азотфіксуючі бактеріїсередній рівень Вільноживучі азотфіксуючі бактеріїнизький рівень
Орієнтовна кількість фіксованого азоту, кг/га на рік Симбіотичні бульбочкові бактерії50-465 Асоціативні азотфіксуючі бактерії2-170 Вільноживучі азотфіксуючі бактерії1-80

Симбіотична Азотфіксація

Симбіотичні азотфіксуючі бактерії живуть на коренях рослини-господаря та утворюють бульби. В них вони накопичують атмосферний N2, який потім перетворюють на аміак. Рослина-господар використовує його для зростання, а після відмирання рослин бульбашки розриваються, і азот вивільняється у ґрунт.

Водночас бактерії харчуються вуглеводами (цукром), які виробляють рослини, та поглинають необхідний для життєдіяльності вуглець. Тож, хоча симбіотична фіксація азоту бульбочковими бактеріями теоретично є інфікуванням, вона корисна для обох сторін. Саме тому такий тип взаємодії іноді називають мутуалізмом (взаємовигідний симбіоз).

До найпоширеніших симбіотичних азотфіксуючих бактерій належать Rhizobium та Frankia.

Азотфіксація Бактеріями Rhizobium

Симбіотична фіксація азоту в бобових рослин за допомогою бактерій Rhizobium є характерним прикладом фіксування N. До того це не єдина перевага такої взаємодії. Так рослини отримують доступ до інших поживних речовин та стають стійкішими до хвороб, шкідників та абіотичних стресів. Симбіотична азотфіксація корисна і для фермерів, тому що завдяки цьому річні обсяги N становлять 50–465 кг/га.

Хоча зазвичай бактерії Rhizobium співіснують у симбіозі із сільськогосподарськими культурами, іноді зустрічаються особини без рослини-господаря. Такі вільноживучі мікроорганізми також беруть участь у азотфіксації[3], тому що синтезують нітрогеназу та підтримують своє життя виключно за рахунок поглинання N2 з повітря.

Азотфіксація Бактеріями Frankia

Бактерії Frankia фіксують N у кореневих бульбах рослин, хоча деякі штами Frankia є вільноживучими[4]. На відміну від Rhizobium цей рід колонізує актинорізні рослини (вільху, чорницю, папороть тощо), завдяки чому вони ростуть навіть у неродючих ґрунтах. Окрім сільського господарства азотфіксуючі бактерії Frankia широко використовуються у агролісівництві.

азотфіксуючі бульбочки на корені

Асоціативна Азотфіксація

Асоціативна фіксація азоту характерна для злакових культур та вільноживучих бактерій, які прикріплюються до коренів рослини-господаря. Здатність до асоціативної азотфіксації є характерною для бактерій Azospirillum, Glucenobacter, Acetobacter, Herbaspirillum, Azoarcus. Вони взаємодіють з пшеницею, рисом, кукурудзою, цукровою тростиною, ячменем, сорго, мишієм, біопаливними культурами (пенісетумом) та іншими рослинами.

На відміну від бобових, для злакових культур бульбочкова азотфіксація не характерна, але наявність N в ґрунті все ж таки необхідна для їхнього розвитку. Зі свого боку бактерії використовують атмосферний азот для своїх потреб та «віддають» його рослині-господарю.

Більшість бактерій, здатних до азотфіксації, живуть на коренях, але деякі агресивні види (наприклад Herbaspirillum) здатні проникати в рослину повністю[5]. Ці мікроорганізми можуть прискорювати розвиток сільськогосподарських культур та підвищувати їхню врожайність, що особливо корисно при обробітку збіднених ґрунтів.

Ризобактерії, що стимулюють зростання рослин (PGPR, plant growth-promoting rhizobacteria), також виробляють фітогормони[6], які підвищують врожайність культур.

Азотфіксація Вільноживучими Бактеріями

Вільноживучі мікроорганізми також приймають участь у азотфіксації. Наприклад, виробники рису використовують як сидерати водні папороті Azolla, на яких живуть азотфіксуючі ціанобактерії Anabaena Azolla.

Ці мікроорганізми можуть існувати як у симбіозі, так і окремо від рослини-господаря. Найбільш сприятливе середовище для них — вологі ґрунти та внутрішні водойми. Належачи за класифікацією до бактерій, на вигляд ціанобактерії нагадують водорості. Вони містять хлорофіл, а отже є фототрофами, як і рослини. Однак, на відміну від останніх, ціанобактерії здатні до самостійної азотфіксації.

Як EOSDA Crop Monitoring Допомагає Виявити Потребу Культур У Азотфіксації

Усі вегетаційні індекси платформи EOSDA Crop Monitoring безпосередньо чи опосередковано пов’язані з аналізом вмісту хлорофілу в сільськогосподарських культурах. Азот теж впливає на цей показник, тому рівень азотфіксації також легко відстежувати за допомогою платформи.

Хлорофіл важливий не тільки для фотосинтезу. Цей пігмент надає рослинам зеленого кольору, завдяки чому можна оцінити загальний стан культур. Яскравий темно-зелений колір характерний для здорових рослин з високим вмістом хлорофілу. Пожовтіння (хлороз) та блідо-зелений колір сигналізують про дефіцит пігменту та відхилення в стані здоров’я рослин. Причиною цього може бути недостатня азотфіксація. Водночас треба враховувати, що вміст пігменту в молодих культурах вище, ніж у зрілих.

Для аналізу впливу азотфіксації на кількість хлорофілу в рослинах підходить індекс ReCl. При дефіциту N культури розвиваються повільно та передчасно жовтіють, їхнє листя стає дрібним і блідим, а стебла тонкими.

аналіз вмісту хлорофілу за допомогою індексу ReCl
Аналіз вмісту хлорофілу в рослинах за допомогою індексу ReCl в EOSDA Crop Monitoring.

Графік індексу хлорофілу також допомагає оцінити зниження концентрації азоту внаслідок сильних дощів. До того ж фермери можуть використовувати прогнози погоди на 14 днів, щоб планувати польові роботи та передбачати вплив метеоумов на стан посівів. Водночас ReCl ефективний у період активного розвитку рослин та не підходить для аналізу під час збирання врожаю. Щоб отримати повну картину стану посівів та рівню азотфіксації, використовуйте ReCl разом з іншими вегетаційними індексами EOSDA Crop Monitoring — NDVI, MSAVI та NDRE.

Внаслідок дефіциту N культури зростають повільніше, а плоди зменшуються в розмірах. Однак надмірна азотфіксація також шкодить посівам. Вона негативно впливає на розвиток кореневої системи, знижує вологоємність та холодостійкість рослин, уповільнює дозрівання плодів тощо.

Отже, аналіз ґрунту дозволяє визначати точний вміст N та підтримувати його оптимальну концентрацію. Водночас в процесі азотфіксації треба враховувати кількість елементу в ґрунті, актуальну та оптимальну для конкретної культури. Також слід аналізувати потенційні зміни концентрації внаслідок фертигації.

Переваги Біологічної Фіксації Азоту

В інтенсивному землеробстві для фіксації N вноситься велика кількість синтетичних добрив, що шкодить довкіллю. Біологічна азотфіксація, яка активно використовується в органічному землеробстві, навпаки, корисна. До того ж азотфіксуючі покривні культури не вимагають великих витрат.

При вирощуванні небобових культур ефективним рішенням є внесення азотфіксуючих бактеріальних інокулянтів, тобто біопрепаратів, що містять живі культури корисних бактерій. Такий метод азотфіксації дозволяє фермерам досягати результатів, не застосовуючи синтетичні засоби. До того ж мікроорганізми покращують стан ґрунту, зокрема допомагають виводити важкі метали[7].

За результатами досліджень симбіотичні азотфіксуючі бактерії більш ефективні, ніж вільноживучі. Завдяки симбіозу вони постачають поживні речовини безпосередньо рослині-господарю, тож допомагають їй конкурувати з іншими організмами, що споживають N. Найбільш продуктивними фіксаторами елементу є внутрішньоклітинні мікроорганізми (наприклад Herbaspirillum або Azoarcus).

Належний моніторинг вмісту азоту у ґрунті з подальшою контрольованою азотфіксацією — ключ до вдалого управління сільськогосподарським підприємством. Завдяки платформі EOSDA Crop Monitoring ви зможете дистанційно відстежувати ситуацію на полях 24/7 та своєчасно приймати необхідні рішення.

Про автора:

Василь Черлінка Науковий співробітник EOSDA

Василь Черлінка має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі агрономії та педології (ґрунтознавства). Він є доктором біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Доктор Черлінка навчався у машинобудівному технікумі в Україні (1989-1993), потім поглиблював свої знання в галузі агрохімії та агрономії у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю "Агрохімія та ґрунтознавство".

У 2001 році успішно захистив дисертацію "Обґрунтування агроекологічної відповідності моделей родючості ґрунту та його факторів вимогам польових культур" та отримав ступінь кандидата біологічних наук з ухилом у ґрунтознавство в ННЦ "Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського".

У 2019 році доктор Черлінка успішно захистив дисертацію "Цифрові моделі рельєфу у ґрунтознавстві: Теоретико-методологічні основи та практичне використання" та отримав ступінь доктора біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Василь одружений, має двох дітей (сина та дочку). Протягом усього життя захоплюється спортом (є кандидатом у майстри спорту України з пауерліфтингу та навіть брав участь у змаганнях стронгменів).

З 2018 року доктор Черлінка консультує EOSDA з проблем ґрунтознавства, агрономії та агрохімії.

Oстанні статті

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів
 • Історії наших партнерів

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів

UPL Україна проводить польові випробування своєї продукції і дистанційно оцінює результати за допомогою супутникових даних EOSDA Crop Monitoring.

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу
 • Сільськогосподарські практики

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу

Бур’яни знижують урожайність культур. Комплексні заходи боротьби з бур’янами значно ефективніші, ніж кожен окремий метод. Своєчасне виявлення проблеми підвищує результативність вживаних заходів.

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності
 • EOSDA Crop Monitoring

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності

EOS Data Analytics запатентувала у США свій алгоритм Карт продуктивності культур, задавши новий орієнтир для сталого розвитку сільського господарства.