як зупинити деградацію ґрунтів
 • Ґрунти

Деградація Ґрунту: Причини, Наслідки Та Методи Боротьби

Деградація ґрунту — проблема, яка загрожує будь-якій країні та має глобальні наслідки. Вона негативно впливає на продовольчу безпеку, стан довкілля та сталий розвиток сільського господарства.

Деградація земель може бути наслідком людської діяльності та результатом природних процесів. Отже, розв’язання проблеми потребує чіткого розуміння причин її виникнення. За допомогою сучасних технологій, зокрема дистанційного зондування, фермери можуть ефективно відстежувати стан полів та визначати оптимальні методи боротьби.

Що Таке Деградація Ґрунтів?

Деградація ґрунту — це втрата фізичних, хімічних, біологічних та екологічних властивостей землі через природні чи антропогенні причини. Вона проявляється в зниженні вмісту поживних та органічних речовин, ерозії, підкисленні, опустелюванні та забрудненні. На процес руйприскорює процес руйнуваннянування ґрунту впливають наступні фактори:

 • поточний стан поля;
 • причини та рівень стресу;
 • реакція ґрунту на стрес;
 • вплив стресу на довкілля .

Деградація земель знижує виробничий потенціал екосистеми, зокрема для харчової промисловості. Тож розв’язання проблеми вкрай важливе для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
вплив деградації ґрунтів на продовольчу безпеку

Причини Руйнування Ґрунту

До деградації земель призводять різні процеси. Залежно від причин появи їх можна поділити на чотири основні групи.

Класифікація причин деградації ґрунту
Feat Silver Package Gold Package Platinum Package
Wedding day coverage Silver Package6 hours Gold Package8hours Platinum Package10 hours
Post production Silver Package2 weeks Gold Package3 weeks Platinum Package4 weeks
USB drive & copyrights of photographs Silver Package600 photos Gold Package700 photos Platinum Package800 photos
8×8 Acrylic parent albums Silver PackageNo Gold PackageNo Platinum PackageYes
Price Silver Package799$ Gold Package1,250$ Platinum Package1,850$

В останні десятиліття масштаби проблеми збільшуються внаслідок вирубування лісів, інтенсивного ведення сільського господарства, перевипасу худоби та урбанізації. Тож варто розглянути детальніше причини руйнування ґрунту внаслідок діяльності людини:

 • Неефективні сільськогосподарські методи: вирощування монокультур, неправильне зрошення, а також надмірне використання хімічних добрив та пестицидів погіршують стан поля.
 • Агресивні методи обробітку на кшталт глибокого оранки послаблюють ґрунт та порушують його структуру.
 • Неточне внесення добрив провокує дисбаланс у землі поживних речовин, її підкислення, а також забруднення довкілля.
 • Спалювання соломи та стерні призводить до втрати 1,5-2,0 т органічної речовини та 10-15 кг азоту. На випалених ділянках земля стає надто сухою, погіршується її фізико-хімічний склад, а також знищуються органічні речовини та гинуть корисні мікроорганізми.
 • Перевипас худоби виснажує рослинний покрив та сприяє ущільненню ґрунту.
 • Знеліснення, тобто вирубування лісів для сільськогосподарських потреб, лісозаготівель та розширення міст, руйнує захисний покрив землі.
 • Ерозія, руйнування верхнього шару ґрунту, може бути викликана відсутністю рослинності (вітрова ерозія) або надлишковим зрошенням та неправильним дренажем (водна ерозія).
 • Розширення міст, пов’язане з реорганізацією інфраструктури, призводить до ущільнення, втрати родючості та деградації ґрунту.
 • Індустріальна діяльність, наприклад гірнича промисловість, робить території непридатними для ведення сільського господарства через попадання у ґрунт токсичних речовин та важких металів.
 • Забруднення земель, викликане неефективним видаленням відходів та сільськогосподарських стоків, є загрозою довкіллю та здоров’ю людей.

Методи сталого управління земельними ресурсами (зокрема ресурсозберігаюче сільське господарство, точне внесення добрив, лісорозведення та боротьба із забрудненням) дозволяють усунути негативні наслідки усіх видів деградації ґрунтів до того, як вони стануть незворотними.

вирубування лісу для будівництва траси

Чим Небезпечна Деградація Земель

Зсуви, повені, опустелювання, забруднення водойм та скорочення виробництва продуктів харчування — все це довгострокові наслідки деградації земель. До того ж аграрний сектор щодня зазнає наступних проблем.

Засолення Територій

Коли вміст солей у землі досягає критичної позначки, вони починають накопичуватися в корінні рослин. Це може відбуватися внаслідок недостатнього зрошення, швидкого випаровування вологи або поганого дренажу. Засолення ґрунтів уповільнює зростання культур та робить поля непридатними для сільськогосподарської діяльності.

Підкислення Ґрунту

Підвищення кислотності може бути наслідком неправильного вибору добрив або культур для вирощування. Воно призводить до зменшення популяції корисних мікроорганізмів, що негативно впливає на продуктивність екосистеми загалом та уповільнює кругообіг поживних речовин. Зміна кислотно-лужного балансу посилює руйнування структури ґрунту.

Дегуміфікація

Органічна речовина пов’язує частинки ґрунту на кшталт клею та робить його структуру стійкішою. Внаслідок дегуміфікації, тобто зменшення вмісту органічної речовини, земля стає менш родючою та більш схильною до ерозії.

Ущільнення Ґрунту

Оптимальна щільність більшості типів ґрунтів становить 1,2 т/м3. Через активне використання сільськогосподарської техніки вона зростає до 1,4-1,5 т/м3. Така механічна деградація ґрунтів має руйнівний вплив на зростання та розвиток сільськогосподарських культур, адже крізь щільну землю корінням важко проростати.
трактор на полі

Зниження Якості Та Продуктивності Поля

У верхньому шарі ґрунту міститься близько половини доступного фосфору та калію. Через його руйнування знищується кількість поживних речовин, що негативно впливає на врожайність. Дефіцит корисних речовин поповнюється завдяки внесенню додаткових добрив. Однак через сильну ерозію та деградацію земля стає надмірно ущільненою, тож культури не можуть виростити глибоке коріння. Це призводить до зниження врожайності, яку неможливо компенсувати внесенням добрив .

Втрата Орних Земель

Усі форми деградації ґрунту загрожують глобальній продовольчій безпеці. Посушливість, скорочення рослинності, ерозія, засолення та зменшення вмісту органічного вуглецю призводять до втрати орних земель.

Забруднення Та Засмічення Водойм

Зазвичай верхній шар ґрунту фільтрує опади. Однак, коли він руйнується внаслідок деградації та водної ерозії, разом з ним у водойми змиваються забруднюючі речовини на кшталт добрив, пестицидів та важких металів. Це призводить до збільшення відкладень, засмічення, а також порушення перебігу води та погіршення її якості.

Втрата Біорізноманіття

Деградація ґрунту шкодить організмам, які живуть у ньому. Водночас внаслідок зниження активності біоти його цілісність та дренажні властивості погіршуються, що прискорює процес руйнування .

Збільшення Кількості Повеней

Деградовані землі втрачають здатність ефективно поглинати вологу, тож більшість опадів просто стікає по їхній поверхні у прилеглі водойми. Це збільшує ризик повеней.

Опустелювання

Опустелювання виникає, коли родючі ґрунти втрачають поживні речовини та стають менш придатними для вирощування сільськогосподарських культур. Активна експлуатація земельних ресурсів прискорює зміну клімату, яка посилює деградацію ґрунту. Внаслідок водної та вітрової ерозії його верхній шар перетворюється на стерильну суміш піску та пилу.

Деградація ґрунтів є причиною та водночас наслідком багатьох руйнівних процесів. Так, погіршення якості землі знижує врожайність культур. Щоб підвищити продуктивність, фермери використовують інтенсивні методи господарювання. Це призводить до більшої деградації. Розірвати замкнене коло допомагає впровадження технологій точного землеробства.

EOSDA Crop Monitoring

Супутниковий моніторинг – керуйте полями дистанційно за допомогою однієї платформи!

Методи Боротьби З Деградацією Ґрунтів

Для зменшення деградації ґрунту необхідно використовувати стійкі методи управління земельними ресурсами. Незважаючи на те, що це довгостроковий процес, є ефективні способи зупинити руйнування якомога швидше:

 • Консервуючі методи обробітку. Інтенсивне сільське господарство порушує структуру землі та сприяє її деградації. Нульова або мінімальна система обробки, навпаки, збільшує вміст в неї органічних речовин, які допомагають утримувати вологу та мінімізують руйнування.
 • Сівозміна. Чергування різних типів культур на одному полі допомагає позбутися шкідників та хвороб, підвищити його родючість та знизити ризик дефіциту поживних речовин.
 • Смугове землеробство.. Для боротьби з деградацією ґрунту черегуються смуги покривних та просапних культур, наприклад бобових та зернових .
 • Точне зрошення. Ефективне зрошення, наприклад крапельне, допомагає запобігти різним негативним процесам, зокрема засоленню та содіфікації землі.
 • Правильне внесення добрив. Використання супутникових знімків для аналізу стану полей дозволяє визначати необхідну кількість добрив для конкретних ділянок. Це допомагає фермерам отримувати бажаний урожай, не шкодячи довкіллю.
 • Органічне землеробство. Внесення органічних добрив допомагає запобігти деградації ґрунтів, а впровадження методів інтегрованого захисту рослин дозволяє не застосовувати хімікати, які забруднюють довкілля.
 • Посадка покривних культур. Жива мульча захищає землю від руйнування, покращує її структуру, збільшує вміст поживних речовин та запобігає зростанню бур’янів.
 • Контурне землеробство. Гребневий метод посадки дозволяє збирати воду, запобігаючи деградації земель та повеням.
 • Терасове рільництво. Така практика використовується для уповільнення ерозії поверхні та посилення ґрунтоутворювальних процесів .

Схили з рисовими терасами
Перелічені стратегії допомагають зберегти земельні ресурси. Незважаючи на те, що лісовідновлення та меліорація не належать до повсякденної сільськогосподарської діяльності, вони допомагають захищати та розширювати орні землі без шкоди для екосистем.

Як Запобігти Руйнуванню Ґрунту За Допомогою EOSDA Crop Monitoring

Деградація ґрунту здатна суттєво знизити сільськогосподарську продуктивність, адже її прогресування незмінно знижує врожайність. Регулярний моніторинг стану полів дозволяє своєчасно виявляти перші ознаки проблеми.

Водночас деградація сільськогосподарських земель — складний та тривалий процес, тож боротьба з нею має бути послідовною. EOSDA Crop Monitoring надає інструменти для відстеження поточного стану полів. До того ж користувачі отримують доступ до історичних даних, що дозволяє аналізувати динаміку змін протягом минулих років та передбачати можливі зміни врожайності в майбутньому.

Оскільки потенціал деградованих земель значно знижений, вони потребують більшої уваги, наприклад внесення додаткових добрив. Карти продуктивності EOSDA Crop Monitoring дозволяють розділити поля на зони відповідно до їхнього стану та визначати необхідну кількість фосфорних та калійних добрив для кожної з них.

карта продуктивності для диференційованого внесення добрив
Карта продуктивності EOSDA Crop Monitoring для диференційованого внесення добрив.

Також за допомогою вегетаційних індексів фермери можуть аналізувати короткострокові наслідки деградації земель. Карти EOSDA Crop Monitoring регулярно оновлюються, що дозволяє своєчасно реагувати на будь-які проблеми.

моніторинг поля за допомогою індексу NDMI
Зниження значень індексу NDMI сигналізує про водний стрес у рослин.

Рішення для моніторингу та контролю деградації ґрунтів можна адаптувати до вимог окремих ферм. Так, цифрове картографування полів на основі супутникових знімків та математичних моделей дозволяє фермерам аналізувати поточний стан землі та вживати відповідних захисних заходів. Розроблене для аграрного сектору сузір’я супутників EOS SAT допомагає значно покращити картографування полів та моніторинг культур. Так, перший супутник EOS SAT-1 збирає зображення в 11 спектральних каналах.

Отже, зараз існує багато способів боротьби з деградацією ґрунту. Водночас вибір оптимальних методів та стратегій залежить від фермерів.

Чому Важливо Контролювати Деградацію Ґрунту?

Внаслідок руйнування сільськогосподарських земель знижується продуктивність полів, які у довгостроковій перспективі взагалі можуть стати непридатними для аграрного виробництва. Водночас ця проблема призводить до катастрофічних екологічних наслідків.

Стратегія боротьби з деградацією ґрунтів залежить від багатьох факторів: поточного стану полів, кліматичних умов, особливостей вирощування конкретних сільськогосподарських культур тощо. Використовуючи сучасні технології, фермери можуть знайти оптимальні рішення саме для своїх полів та завдяки цьому не лише зберегти врожай, а й мінімізувати шкоду довкіллю.

Про автора:

Петро Когут Науковий співробітник EOSDA

Петро Когут має ступінь доктора фізико-математичних наук (1998). Він успішно захистив дві дисертації: "Стійкість і оптимальна стабілізація нейтральних інтегро-диференціальних рівнянь" (1989) та "Стійкість і оптимальна стабілізація нейтральних інтегро-диференціальних рівнянь, гомогенізація завдань оптимального управління для систем із розподіленими параметрами"(1998).

Петро є автором численних наукових публікацій, у тому числі "Варіаційна модель з нестандартними умовами зростання для відновлення супутникових оптичних зображень шляхом їхньої спільної реєстрації з радаром із синтезованою апертурою".

Доктор Когут отримав два гранти: Міжнародний фонд фундаментальних досліджень – "Відродження" (1996) та Український фонд фундаментальних досліджень (1997).

1996 року він став Асоційованим професором Сороса. Роком пізніше він здобув Першу премію Національної академії наук України за дослідження у галузі теорії гомогенізації завдань оптимального управління.

Доктора Когута нагороджено почесним знаком "Відмінник освіти України" (2014) та медаллю О. М. Макарова "За значні заслуги" (2019).

З 2014 року Петро є завідувачем кафедри диференціальних рівнянь у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Серед захоплень доктора Когута – риболовля та деревообробка.

Доктор Когут надає наукові консультації EOS Data Analytics.

Oстанні статті

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів
 • Історії наших партнерів

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів

UPL Україна проводить польові випробування своєї продукції і дистанційно оцінює результати за допомогою супутникових даних EOSDA Crop Monitoring.

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу
 • Сільськогосподарські практики

Боротьба З Бур’янами: Переваги Комплексного Підходу

Бур’яни знижують урожайність культур. Комплексні заходи боротьби з бур’янами значно ефективніші, ніж кожен окремий метод. Своєчасне виявлення проблеми підвищує результативність вживаних заходів.

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності
 • EOSDA Crop Monitoring

EOSDA Отримує Патент На Карти Продуктивності

EOS Data Analytics запатентувала у США свій алгоритм Карт продуктивності культур, задавши новий орієнтир для сталого розвитку сільського господарства.