використання хвойних дерев для лісорозведення
  • Лісове господарство

Лісорозведення: Типи, Переваги Та Проблеми Реалізації

Лісорозведення спрямоване на зменшення негативних наслідків вирубування лісів, зміни клімату та скорочення біорізноманіття. За його допомогою можна перетворити безплідні землі на процвітаючі екосистеми. Лісорозведення має безліч екологічних, економічних та біологічних переваг. А дистанційне зондування та технології машинного навчання допомагають оптимізувати планування та впровадження цієї практики.

Що Таке Лісорозведення?

Лісорозведення — це насадження лісів на територіях, які залишалися без рослинності протягом тривалого часу (50 років та довше). Найчастіше практика застосовується на землях, які залишаються під паром через виснаження ґрунту або надмірний випас худоби. Це можуть бути сухі, пустельні райони, виведені з експлуатації промислові зони, деградовані пасовища, невикористовувані сільськогосподарські угіддя тощо.

Також лісорозведення допомагає очищати атмосферу від вуглекислого газу. Дерева поглинають його з повітря та можуть зберігати протягом кількох десятиліть. Водночас практика може мати й інші переваги для екосистем.

Чим відрізняються лісорозведення та лісовідновлення?

Обидві практики спрямовані на підвищення чисельності дерев та відродження земель, які постраждали від обезліснення. Проте вони мають суттєві відмінності. Так, лісорозведення передбачає створення лісів там, де їх довгий час немає. Зі свого боку лісовідновлення спрямоване на збільшення щільності посадок на територіях, де раніше дерева росли, але загинули.

лісорозведення на прибережних територіях

Головні Типи Лісорозведення

Існує три основні типи лісорозведення: природне, промислове та агролісівництво. Вибір конкретного варіанта треба проводити з урахуванням економічної доцільності та особливостей території (клімат, ґрунт, фауна тощо).

Природне Лісорозведення

Цей тип передбачає створення лісу за допомогою характерних для регіону порід дерев, щоб він виглядав максимально природно. Такі насадження очищають повітря від вуглекислого газу та стають середовищем проживання для диких тварин. Підвищити біорізноманіття регіону допомагає використання різних порід дерев.

Комерційні Плантації

Насамперед комерційні плантації — це джерело ресурсів, зокрема деревини та целюлози. Оскільки вони призначені для подальшого вирубування, то можуть очистити повітря від вуглекислого газу лише тимчасово. Тож такий спосіб лісорозведення не є ефективним інструментом боротьби зі зміною клімату. Наприклад, у Великій Британії понад 50% заготовленої деревини витрачається менш ніж за 15 років, а близько 25% — спалюється . До того ж природні ліси нерідко вирубуються, щоб розчистити площу для комерційних лісозаготівель.

Агролісівництво

Даний тип сприяє трансформації вуглекислого газу в ґрунтовий вуглець та використовується для отримання врожаю мигдалю, авокадо, какао, манго тощо. До того ж ця практика — поширений спосіб створення робочих місць у слаборозвинених регіонах.

плантація папайї

Головні Переваги Лісорозведення

Лісорозведення вкрай ефективна для відродження екосистем. Ця практика має багато переваг та позитивно впливає на різні природні процеси та наше життя.

Рішення Проблем Глобального Потепління Та Секвестрації Вуглецю

Дерева пом’якшують негативні наслідки зміни клімату, зокрема парниковий ефект, оскільки поглинають вуглекислий газ із повітря та накопичують його у своїх тканинах. Лісорозведення допомагає зберегти довкілля та водночас дозволяє землевласникам заробляти вуглецеві кредити та економити фінансові ресурси.

Збереження Біорізноманіття

Висаджування дерев сприяє біорізноманіттю, створюючи нові місця для росту рослин та проживання диких тварин. Зазвичай дана практика передбачає використання порід дерев, характерних для конкретних регіонів. Це допомагає відновлювати локальні екосистеми та популяції тварин.

Зменшення Ерозії Та Підвищення Якості Ґрунту

Коріння дерев зміцнюють ґрунт, мінімізуючи його ерозію та ущільнення, а також сприяючи формуванню стійких ґрунтових агрегатів. У посушливих регіонах лісорозведення покращує структуру та вологоутримуючу здатність землі. До того ж дерева сприяють загальній родючості ґрунту.

Збереження Дощової Води

Лісорозведення допомагає боротися з дощовими стоками та економити водні ресурси. Густа рослинність та лісова підстилка діють як губки, покращуючи інфільтрацію. Завдяки цьому поповнюються підземні водоносні горизонти.

використання пальм для лісорозведення у пустелі

Поліпшення Якості Води Та Повітря

Ліси є природними фільтрами води. Вони покращують її якість, поглинають або затримують відкладення забруднюючих речовин. До того ж висаджування дерев на місці сільськогосподарських угідь дозволяє скоротити вимивання нітратів у ґрунтові та поверхневі води, оскільки в землю вноситься менше азоту у виді добрив та гною .

Лісорозведення сприяє зниженню рівня забруднення повітря: дерева поглинають шкідливі гази та виділяють кисень в процесі фотосинтезу. Це позитивно впливає на якість життя та здоров’я людей.

Економічні Вигоди

Лісорозведення вкрай важливе для лісозаготівельної промисловості. Підприємства висаджують дерева, щоб забезпечити стабільне постачання сировини, зокрема деревини або деревного вугілля. Створення нових робочих місць, наприклад у сфері догляду за деревами, управління лісами та екотуризму, а також збільшення виробництва товарів стимулюють розвиток місцевої економіки.

До того ж лісорозведення — наглядний приклад переваг сталого лісокористування та ефективних методів відновлення екосистем.

EOSDA Forest Monitoring

Онлайн-сервіс із сталого лісокористування на основі новітніх технологій дистанційного зондування Землі.

Проблеми Реалізації Проектів Лісорозведення

Концепція лісорозведення передбачає довгострокові позитивні зміни для людства та довкілля. Водночас, незважаючи на переваги, впровадження цієї практики іноді створює певні проблеми. Так, не характерні для регіону породи дерев можуть потребувати використання додаткових ресурсів та конкурувати з місцевими рослинами.

Ретельне планування та реалізація заходів є ключем до успішного відродження рослинності. Непродумане лісорозведення може призвести до деградації земель, скорочення біорізноманіття, зміни біомів та гідрологічних режимів, а також появи нових хвороб дерев та потенційно інвазивних порід. Все це призводить до зниження доходів лісових господарств.

До того ж необхідно враховувати зростаючі потреби у деревині. Для уникнення дефіциту ресурсів потрібно ретельно планувати час та обсяги висаджування, а також профілактичне вирубування лісів.

Планування Та Моніторинг Лісорозведення За Допомогою EOSDA Forest Monitoring

Платформа EOSDA Forest Monitoring надає ефективні інструменти для лісорозведення. Так, користувачі отримують точну інформацію щодо змін стану лісового покриву завдяки поєднанню даних із різних джерел, зокрема супутників Sentinel-1 та Sentinel-2, нашого власного супутника EOS SAT-1 тощо. Для аналізу отриманих знімків використовуються технології машинного навчання, що дозволяє ефективно моніторити стан конкретних ділянок. Перевірка відбувається кожні два тижні.

Висаджування оптимальних для регіону порід дерев знижує потенційні ризики в процесі лісорозведення. За допомогою відповідної функції EOSDA Forest Monitoring ви можете аналізувати місцеву рослинність та визначати оптимальні варіанти. Це дозволяє покращити стан лісової фауни та флори.

рішення EOSDA Forest Monitoring для визначення порід дерев
Рішення для визначення характерних для вашого регіону порід дерев.

Рішення EOSDA Forest Monitoring для лісовідновлення підходить також для лісорозведення. Задайте межі ділянки та за допомогою історичних супутникових знімків виявляйте зони, які були відновлені завдяки вашим зусиллям. Додатково використовуйте дані просторового аналізу, отримані за допомогою інших наших інструментів. наприклад, завдяки рішенню для моніторингу знезлісення ви можете дізнатися, скільки гектарів лісу вирубано та засаджено. Це дозволяє ефективно керувати темпами росту рослинності на ділянці.

рішення EOSDA Forest Monitoring для лісовідновлення
Рішення для моніторингу відновлених ділянок лісу.

За допомогою нашої платформи ви також можете моніторити стан лісового покриву, визначати знищені пожежами ділянки та вимірювати накопичені запаси вуглецю. Якщо в вас виникли питання або ви хочете дізнатися детальніше про використання рішення EOSDA Forest Monitoring, зверніться до нашого відділу продажу за адресою sales@eosda.com.

Значення Лісорозведення Для Вирішення Глобальних Проблем

Лісорозведення допомагає боротися із зміною клімату та скороченням біорізноманіття. Воно дозволяє створювати нові ліси та підтримувати життєздатність екосистем завдяки очищенню води та секвестрації вуглецю. До того ж, якщо сільське господарство в регіоні стане неефективним внаслідок зміни клімату, місцеве населення зможе використовувати лісові ресурси. Тож дана практика критично важлива й на локальному рівні .

Для уповільнення глобального потепління заходи з відновлення лісів мають носити глобальний характер. Отже, лише завдяки спільній ініціативі урядів, компаній, неурядових організацій та локальних спільнот ми можемо зберегти здоров’я нашої планети.

Про автора:

Василь Черлінка Науковий співробітник EOSDA

Василь Черлінка має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі агрономії та педології (ґрунтознавства). Він є доктором біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Доктор Черлінка навчався у машинобудівному технікумі в Україні (1989-1993), потім поглиблював свої знання в галузі агрохімії та агрономії у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю "Агрохімія та ґрунтознавство".

У 2001 році успішно захистив дисертацію "Обґрунтування агроекологічної відповідності моделей родючості ґрунту та його факторів вимогам польових культур" та отримав ступінь кандидата біологічних наук з ухилом у ґрунтознавство в ННЦ "Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського".

У 2019 році доктор Черлінка успішно захистив дисертацію "Цифрові моделі рельєфу у ґрунтознавстві: Теоретико-методологічні основи та практичне використання" та отримав ступінь доктора біологічних наук зі спеціалізацією в галузі ґрунтознавства.

Василь одружений, має двох дітей (сина та дочку). Протягом усього життя захоплюється спортом (є кандидатом у майстри спорту України з пауерліфтингу та навіть брав участь у змаганнях стронгменів).

З 2018 року доктор Черлінка консультує EOSDA з проблем ґрунтознавства, агрономії та агрохімії.

Oстанні статті

Хвороби Рослин: Види, Лікування Та Профілактика
  • Управління посівами

Хвороби Рослин: Види, Лікування Та Профілактика

Ефективна боротьба із хворобами рослин допомагає вберегти посіви від пошкоджень, а аграрний бізнес від збитків. Дізнайтесь про основні види хвороб сільськогосподарських культур, причини їх виникнення та методи профілактики.

Обробка Насіння: Методи Покращення Посівного Матеріалу
  • Сільськогосподарські практики

Обробка Насіння: Методи Покращення Посівного Матеріалу

Обробка насіння підвищує його якість та дозволяє зменшити подальше застосування хімікатів. Польовий моніторинг допомагає постачальникам відповідних засобів перевірити ефективність продукції.

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1
  • EOS SAT

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1

Наземні вимірювання в Україні підтвердили правдивість даних супутника EOS SAT-1 від EOSDA. Заміри проводились системою SunScan і показали сильну кореляцію між наземними та супутниковими даними.