відновлення хвойного лісу
 • Лісове господарство

Лісовідновлення: Природні Та Штучні Методи

Ліс є джерелом сировини для целюлозно-паперової промисловості, виробництва меблів та інших галузей, тому це джерело необхідно постійно відновлювати. Значення штучного лісовідновлення після вирубок не обмежується потребами численних індустрій. Поміж інших переваг, лісовідновлення уповільнює кліматичні зміни на нашій планеті, оскільки дерева поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень.

Відновлення лісів сприяє покращенню здоров’я населення Землі та навколишнього середовища в цілому. Для спеціалізованих лісових господарств насадження нових дерев – це бізнес, який може приносити прибуток за умови регулярного моніторингу та раціонального господарювання.

Причини Відновлення Лісів

Лісовідновлення – це насадження та вирощування нових дерев замість старих з різних причин:

 • відновлення ділянок, які постраждали через хвороби дерев;
 • відновлення лісу після вирубування лісоматеріалів;
 • оновлення старих лісових активів;
 • лісовідновлення після пожеж та інших природних і техногенних аномалій;
 • підтримка балансу екосистем та біорізноманіття;
 • забезпечення середовища існування для екоспільнот тощо.
промислові суцільні рубки

Правила лісовідновлення передбачають поєднання заготівельних операцій із відновлюваними, коли вирубки передують насадженню нових дерев із метою відродження втрачених лісових активів.

Таким чином, лісозаготівельні компанії мають регулювати ситуацію шляхом відновлення дерев після рубок, згідно з нормами правового забезпечення лісовідновлення у багатьох країнах.

Декларація ООН 2014 року в Нью-Йорку зобов’язала підприємства знизити зведення лісів удвічі до 2020 року та повністю його припинити до 2030 року, проте щорічна статистика знеліснення майже подвоїлася за цей час.

Чому Лісовідновлення – Це Важливо?

Важливість відновлення лісів пояснюється роллю дерев для здоров’я нашої планети:

 • Насадження лісових масивів допомагає запобігти ерозії ґрунтів та опустелюванню (дезертифікації).
 • Ліси надійно захищають будівлі та поля від вітрів.
 • Дерева узбережжями річок та морів зміцнюють берегові лінії.
 • Ліси є унікальним середовищем існування для рідкісних видів лісових мешканців, які не могли б вижити за інших умов довкілля.

Лісовідновлення – важливий процес, який передбачає не тільки компенсацію ділянок, що постраждали від знеліснення, а й оновлення лісових активів.

Насадження нових дерев необхідне для відновлення лісу після пожеж, землетрусів, повеней та інших природних катаклізмів. Лісовідновлення застосовується після їх зведення під впливом антропогенного фактора: через розгортання діяльності гірничодобувних підприємств, археологічних розкопок чи будівництва. Таким чином, лісовідновлення є ефективним заходом боротьби зі знелісненням та покращення екологічної ситуації на планеті.

групові рубки лісу

Методи Лісовідновлення

Залежно від присутності антропогенного фактора, відновлення дерев відбувається або природним шляхом, або штучно (відповідно природне та штучне лісовідновлення). Поєднання цих методів відоме як комбіноване відновлення. Кожен спосіб лісовідновлення має певні переваги й недоліки, а також свою специфіку застосування.

Природне Лісовідновлення

У цьому випадку ліс відновлюється шляхом природного укорінення насіння (самосів) або відбиття порості та пагонів. Молоді дерева підростають або під зрілими одиницями (материнським деревостаном) або після лісовідновної рубки. Перший метод відомий як попереднє відновлення, а другий – наступне. Ліси, відновлені у природний спосіб, є більш довговічними та не потребують витрат на висаджування нових дерев. Природне лісовідновлення використовують для репродукування деяких видів дуба та сосни.

Штучне Лісовідновлення

Штучний метод передбачає насадження нових дерев людиною там, де природне лісовідновлення з певних причин не відбувається. Крім того, штучне насадження лісових культур використовують для створення лісів на нових територіях (лісорозведення), залежно від економічних потреб.

З метою лісовідновлення в Україні вирощують сіянці ялини європейської, модрини, клену, берези, вільхи, робінії, дуба північного та звичайного, липи, горіху та інших порід.

Закладанню культур передує підготовка лісонасінної сировини із шишок та плодів необхідних лісоутворювальних порід, а також правильне зберігання насіння. Зазвичай насіннєвий матеріал зберігають за температурних умов від 0℃ до +5℃ та відносній вологості повітря не вище 70% .

жінка садить дерева в лісі

Комбіноване Лісовідновлення

Природне відновлення лісів доповнюють штучними насадженнями молодняку, коли у природний спосіб потрібні лісові культури репродукуються недостатньо або їх відродження за певних обставин не відбувається.

EOSDA Forest Monitoring

Супутникові технології вирішують задачі ефективного дистанційного моніторингу та управління лісовими ділянками.

Переваги Лісовідновлення

Відновлення лісових активів корисне у багатьох сферах, основні з яких наведені нижче.

Лісовідновлення I Боротьба Зі Змінами Клімату

Надмірні викиди вуглекислого газу в атмосферу – основна причина глобального потепління, а відновлення лісів може допомогти у розв’язанні цієї проблеми.

Як лісовідновлення впливає на кругообіг вуглецю? У процесі фотосинтезу дерева поглинають вуглець і отримують з нього поживні речовини, необхідні для свого розвитку. Чим молодший ліс, тим більше вуглецю він може накопичувати. Фактично висушена в печі деревина приблизно на 50% складається з вуглецю  – властивість дерев акумулювати вуглець неймовірна. Більш того, навіть більше зв’язування вуглецю відбувається у лісовому ґрунті. Таким чином, лісовідновлення є важливим заходом уповільнення кліматичних змін.

Поліпшення Якості Повітря

Здатність дерев до фотосинтезу пояснює ще одну перевагу відновлення лісів. Дерева не тільки поглинають вуглекислий газ, а й виділяють кисень, що забезпечує баланс цих газів у природі. Саме з цієї причини ліси часто називають легенями нашої планети. Відповідно, що більше лісів на планеті Земля, то чистіше повітря, яким дихає її населення. Крім того, лісовідновлення ефективно запобігає пиловим бурям, що також сприяє чистоті повітря.

Збільшення Біорізноманіття

Лісові екосистеми відрізняються чисельним біорізноманіттям, а тропічні ліси славляться найбагатшими екоспільнотами. Наприклад, тропічні ліси Амазонки налічують тисячі видів дерев та 50 тисяч інших рослин, окрім численних представників фауни.

За оцінками вчених Інституту світових природних ресурсів, втрати тропічних первозданних лісів у 2019 році були третіми за величиною протягом XXI сторіччя . У зв’язку з цим відновлення тропічних лісів є надзвичайно важливим завданням сьогодення. Лісовідновлення допомагає запобігти вимиранню рідкісних природних екземплярів – як у царстві рослин, так і в царстві тварин.

Відновлення Середовища Проживання Диких Тварин

Знеліснення позбавляє представників лісової фауни їхнього природного середовища, а деякі з них можуть існувати лише в умовах лісів. Отже, лісовідновлення – важливий процес із точки зору збереження популяцій видів, що зникають.

лісовий струмок із чистою водою

Забезпечення Кругообігу Води У Природі I Поліпшення Якості Питних Ресурсів

Дерева утримують дощову воду, вбираючи її своїм корінням і листям. Водночас рослини також виділяють вологу під час транспірації, чим підвищують концентрацію вологості в атмосфері. Таким чином, лісовідновлення стабілізує температуру у прилеглих до лісів регіонах. Лісові масиви також допомагають підтримувати необхідний рівень води в навколишніх водоймах. Оскільки дерева затримують вологу та уповільнюють водні потоки, лісовідновлення позитивно впливає на інфільтрацію та якість води.

Підвищення Родючості Ґрунту

Лісовідновлення сприятливо позначається на якості та родючості ґрунту з кількох причин:

 • Ліс є середовищем існування ґрунтових мікроорганізмів, які беруть участь у розкладанні речовин, що підвищують родючість ґрунту.
 • Опале листя та гілки – це джерело органічних добрив.
 • Потужні кореневі системи фіксують землю, що запобігає зсувам та ерозії ґрунту.
 • Уповільнення водних потоків сприяє утриманню поживних речовин.
опале листя та гілки, які утворюють органічну речовину лісової підстилки

Запобігання Повеням

Дерева не лише утримують вологу, а і є своєрідною перепоною для водних потоків під час повеней та сильних дощів. Ліси знижують швидкість водних потоків і підвищують поглинальну здатність ґрунту. Таким чином, лісовідновлення перешкоджає виникненню повеней та допомагає мінімізувати збитки.

Боротьба З Опустелюванням

Ґрунти без рослинного покриву схильні до вітрової та водної ерозії, що призводить до опустелювання. Лісовідновлення сприяє вирішенню цієї проблеми, тому що кореневі системи дерев та лісова підстилка фіксують ґрунт у лісі.

Лісовідновлення: Управління Та Моніторинг

Результати лісовідновлення будуть очевиднішими, якщо процес організований правильно. Для цього важливо розробити план штучного лісовідновлення, який залежить від мети (відновлення після пожежі, заготівлі деревини, нелегальних вирубок тощо).

Породи дерев визначають залежно від мети відновлення. В одному випадку оптимальними будуть види з високим поглинанням вуглецю, а в іншому – породи, що швидко ростуть. Іноді більше підійдуть дерева, які краще гармонують з екосистемою. Тож, універсальної відповіді на це питання немає.

Предметом дискусій також є можливість відродити попередню екосистему у процесі лісовідновлення. Результат залежить від репродукованих порід. Із саджанців одного виду виросте монокультурний ліс, а різні породи сприятимуть біорізноманіттю.

молоді та дорослі дерева, що ростуть разом

Монокультурні ліси більш вразливі до хвороб дерев та інших несприятливих умов, а полікультурні ліси мають більше шансів на здоровий розвиток. Крім того, планові вирубки й контрольовані випалювання стимулюють природне лісовідновлення та сприяють збільшенню різноманітності видів у лісових екосистемах.

Різні види дистанційного зондування Землі значно спрощують управління та моніторинг лісовідновлення, особливо, коли цей процес необхідно контролювати у віддалених та важкодоступних регіонах. Завдяки аналітиці супутникових знімків, наданої компанією EOS Data Analytics, лісогосподарники можуть відстежувати динаміку відновлення лісів, вчасно помітити, якщо щось піде не за планом і відповідно відреагувати. Дані ДЗЗ на основі знімків низької та середньої роздільної здатності допомагають виявити зміни через рік-два після висадки саджанців. За знімками високої роздільної здатності інформацію про стан молодого лісу та результати лісовідновлення можна отримати навіть раніше.

Компанія EOSDA пропонує супутниковий моніторинг молодих лісів, що допомагає виявити ділянки з відхиленнями в розвитку вегетації. Таким чином, лісогосподарники можуть вчасно вжити заходів щодо порятунку насаджень. Відстеження змін також допомагає виявити випадки знеліснення в області інтересу (AOI). Наприклад, про цю проблему можуть свідчити низькі значення індексу NDVI. Дані показники не визначають конкретної причини проблеми, але показують, що певна ділянка потребує додаткової уваги та інспектування скаутами. Причиною зниження значень NDVI можуть бути несанкціонована вирубка лісів, пожежі, урагани, надмірне застосування хімікатів, хвороб дерев або нашестя шкідників. Низькі показники NDVI можуть також вказувати на посуху.

Для аналізу лісового покриву можна скористатися платформою EOSDA LandViewer з різними варіантами комбінацій спектральних каналів та замовити індивідуальне рішення. Користувачі EOSDA LandViewer можуть виявити випадки знеліснення і, відповідно, розпочати процес відновлення лісу на вирубках.

маска знеліснення від EOSDA

Одним з індикаторів лісовідновлення є регенерація лісової підстилки. Аналітика компанії EOSDA здатна розрізняти та оцінювати стан верхівкової та надґрунтової вегетації.

EOSDA Forest Monitoring – це нова платформа для управління лісами. Тримайте руку на пульсі, відстежуючи розвиток молодих ділянок лісу. Компанія EOSDA дозволяє спостерігати за розвитком молодого лісу та керувати ризиками. Щоб замовити індивідуальні рішення у сфері лісового господарства, звертайтесь до спеціалістів відділу продажу за адресою sales@eosda.com.

Про автора:

Катерина Сергєєва Старший науковий співробітник EOS Data Analytics

Катерина Сергєєва приєдналась до EOS Data Analytics у 2016 році. Вона має ступінь кандидата інформаційних технологій та 15-річний досвід роботи у галузі дистанційного зондування.

Катерина – старший науковий співробітник EOSDA. Її спеціальність – розробка технологій супутникового моніторингу природних та штучних ландшафтів та виявлення змін рельєфу. Катерина є експертом у галузі аналізу стану гірничодобувних районів, сільськогосподарських угідь, водних об'єктів та інших об'єктів на основі багатошарових просторових даних.

Катерина – доцент, який проводить дослідження у Дніпровському технологічному університеті. Є автором понад 60 наукових праць.

Oстанні статті

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1
 • EOS SAT

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1

Наземні вимірювання в Україні підтвердили правдивість даних супутника EOS SAT-1 від EOSDA. Заміри проводились системою SunScan і показали сильну кореляцію між наземними та супутниковими даними.

Штучні Супутники Землі: Їх Типи Та Застосування
 • Дистанційне зондування

Штучні Супутники Землі: Їх Типи Та Застосування

Різні типи штучних супутників Землі використовуються в системах комунікацій, навігації, наукових дослідженнях та інших галузях. Розуміння специфіки кожного типу сприяє їх оптимальному застосуванню.

ГІС-Технології В Сільському Господарстві Та Їх Переваги
 • Аграрні технології

ГІС-Технології В Сільському Господарстві Та Їх Переваги

Необхідність використання ГІС-технологій в сільському господарстві доведено світовими лідерами галузі. ГІС відстежують різноманітні фактори на великих площах та сприяють розвитку сталого землеробства.