управління лісовим деревостоєм
 • Лісове господарство

Лісовпорядкування: Методи Ведення Лісового Господарства

Лісовпорядкування має найважливіше значення для комерційного користування лісними ресурсами та підтримки здоров’я екосистеми. Ліс є домом для диких тварин, а також джерелом чистого повітря, води та інших важливих ресурсів. Може скластися враження, що природа не вимагає втручання людини, але без цього дерева втрачають товарні якості. До того ж у такому середовищі активно розвиваються хвороби та комахи; внаслідок перенаселення збільшується конкуренція за поживні речовини, воду та світло; зростає загроза виникнення пожеж. Використовуючи сучасні технології організації та ведення лісового господарства, землевласники можуть підтримувати оптимальний стан екосистеми.

Що Таке Лісовпорядкування?

Лісовпорядкування — це система управління лісами та їхніми ресурсами для вирішення екологічних, соціальних та економічних задач за допомогою:

 • забезпечення захисту лісу та його мешканців;
 • підтримки здоров’я екосистеми, зокрема завдяки боротьбі з хворобами дерев;
 • вдосконалення послуг та методів виготовлення виробів із деревини.

Головні функції лісовпорядкування — планування, організація та контроль всього процесу. Традиційно цим займаються державні органи, оскільки лісові масиви займають значні території, що потребує серйозних адміністративних, фінансових, юридичних та наукових ресурсів.

Ведення лісового господарства в Україні коригується згідно з затвердженими на державному рівні матеріалами лісовпорядкування. В цих документах визначені загальний стан лісового фонду; ділянки, які можна вирубувати та які потребують охорони; результати господарської діяльності у минулі десять років (ревізійний період) та перспективи подальшого розвитку лісовпорядкування. Один з документів — «Проект організації та розвитку лісового господарства» — визначає напрямки діяльності лісокористувачів у найближчий ревізійний період.

Види Лісовпорядкування

Лісовпорядкування поділяють на два види — базове та безперервне.

Базове лісовпорядкування зазвичай розраховано на одне десятиріччя. Воно складається з кількох етапів. Спочатку організується так звана «перша лісовпорядна нарада», коли усі зацікавлені сторони (таксатори, лісокористувач, представники місцевих громад та інші) планують подальші операції з урахуванням супутніх факторів. Далі починаються польові роботи. На основі їхнього дослідження розробляється проект матеріалів лісовпорядкування, який обговорюється на «другій лісовпорядній нараді» в рамках третього етапу. У разі схвалення результатів їх затверджують керівні державні органи. Загалом процес організації базового лісовпорядкування триває більше року.

Водночас протягом усього часу відбувається чимало подій: пожежі, виявлення та внесення деяких об’єктів до природно-заповідного фонду. Тож матеріали лісовпорядкування іноді потребують редагування. В цьому разі лісокористувачі можуть самостійно коригувати матеріали ведення господарства в рамках безперервного лісовпорядкування.

планування господарської діяльності

Особливості Планування Лісовпорядкування

Планування потрібно для визначення довгострокової стратегії ведення лісового господарства. Загалом воно дозволяє:

 • ефективніше приймати рішення;
 • збирати доказову базу про дотримання встановлених законодавством норм;
 • передавати інформацію про поточний стан господарства іншим учасникам процесу;
 • отримувати ліцензійні та грантові платежі .

Планування лісовпорядкування може бути оперативним та стратегічним. У першому випадку землевласники зосереджуються на вирішенні поточних завдань, у другому — визначають розвиток лісового масиву на кілька років уперед.

План управління лісовими ресурсами розробляється у вигляді робочого документа. Насамперед у ньому формулюються довгострокові та короткострокові цілі землевласника. Останні включають графіки конкретних заходів, які ми докладно розглянемо у наступному розділі. Невід’ємною частиною плану є карти. Вони відображають межі масиву, розташування дерев та особливості ландшафту. Водночас проект лісовпорядкування слід періодично переглядати та коригувати відповідно до поточної ситуації. Щоб повністю розкрити потенціал планування, можна скористатися послугами фахівців: лісників, ґрунтознавців, біологів та ін.

EOSDA Forest Monitoring

Програмне забезпечення на основі супутникових даних для моніторингу лісових ділянок та сталого лісокористування.

Основні Методи Лісовпорядкування

Існують різні методи лісовпорядкування, але вибирати потрібно ті, що відповідають цілям землевласника. Ось головні варіанти.

Заготівля Деревини

Цей метод сприяє покращенню здоров’я лісових масивів та дикої природи загалом. Також він використовується для вирішення промислових та економічних задач, зокрема для виробництва паперу або організації туристичних маршрутів. Виділяють наступні способи лісозаготівлі:

 • суцільна рубка;
 • вибіркова рубка: групами або одним деревом;
 • поступова рубка;
 • рубка із залишенням насіннєвих дерев.

Кожен з них підходить для конкретної ситуації та має свої переваги та недоліки. Відповідні спеціалісти можуть допомогти землевласникам вибрати оптимальний варіант.

Проріджування Дерев

У природних умовах дерева конкурують між собою за життєво важливі ресурси. Внаслідок цього швидкорослі рослини виживають, а повільнорослі зазвичай гинуть. Водночас конкуренція може послабити продуктивність господарства загалом. Проріджування лісопосадок дозволяє вирішити цю проблему. Завдяки вирубуванню певного відсотка дерев здоров’я та продуктивність інших рослин покращуються.

Цей метод лісовпорядкування поділяється на два типи. Комерційне проріджування частково або повністю покриває витрати на вирубування дерев. Однак воно вимагає ретельної організації виробничого процесу, щоб деревина зберегла товарні якості. Передкомерційне проріджування набагато простіше реалізувати, проте воно не покриває витрат землевласника та підходить для вирубування лише невеликих дерев, які не використовуються для виробництва пиломатеріалів .

проріджування деревини

Контрольоване Випалювання

Дана практика лісовпорядкування знижує загрозу виникнення пожеж. До того ж контрольоване випалювання сприяє зростанню деяких рослин (наприклад довгохвойна сосна), перешкоджає поширенню хвороб та комах, а також стимулює зростання рослин, якими харчуються дикі тварини. Однак такі роботи вимагають суворого дотримання заходів безпеки.

Відновлення Лісів

Ліс — відновлюваний ресурс. Тому за оптимальних умов його життєвий цикл може повторюватись нескінченно. Існує два варіанти лісовідновлення.

Природне лісовідновлення передбачає вирощування рослин із пнів та насіння, що потрапило в землю природним шляхом. Штучне лісовідновлення дорожче, проте має низку переваг. Наприклад, землевласники можуть самостійно вибирати культури, вносити якісніше насіння та контролювати відстань між саджанцями.

Сукцесія

Сукцесія — це послідовна зміна однієї рослинної спільноти іншою. Даний процес може відбуватися не тільки внаслідок лісовпорядкування, але й природним шляхом у лісах, що постраждали від стихійних лих чи діяльності людей. Сукцесія корисна для багатьох тварин. Наприклад, кролики використовують такі ділянки для пошуку їжі та укриттів, а птахи — для полювання на гризунів, що мешкають у порослі.

Організація Лісовпорядкування За Допомогою Супутникових Технологій

Моніторинг хвороб та шкідників, а також стану здоров’я дерев вкрай важливий для організації ефективної системи ведення лісового господарства. Використовуючи сучасні технології, лісокористувачі можуть оптимізувати цей процес.

EOSDA Forest Monitoring надає всі необхідні інструменти для аналізу стану лісових масивів та впровадження сталих методів виробництва. За його допомогою можна дистанційно моніторити вирубування дерев та стежити за змінами екосистеми в межах конкретного періоду (місяць, квартал чи рік). Також можна аналізувати погодні тенденції на основі історичних даних для планування довгострокового використання лісових ресурсів.

карта водного стресу у EOSDA Forest Monitoring
Виявлення водного стресу на ділянці.

Водночас супутникові технології є ефективним інструментом попередження пожеж. EOSDA Forest Monitoring допомагає відстежувати температурні аномалії, які можуть свідчити про потенційну загрозу. Це дозволяє землевласникам своєчасно вживати превентивних заходів та мінімізувати збитки.

виявлені у EOSDA Forest Monitoring теплові аномалії
Виявлені теплові аномалії на південному узбережжі Австралії.

Ще однією перевагою EOSDA Forest Monitoring для лісовпорядкування є значна економія ресурсів. Отримуючи точну інформацію про стан масиву, ви можете оптимізувати план заходів, щоб досягти найкращих результатів без зайвих витрат.

Стале Ведення Лісового Господарства

Незважаючи на те, що ліс є відновлюваним ресурсом, у разі нераціонального користування їхні власники можуть зазнати економічних втрат. Водночас розвиток сталих методів лісовпорядкування має важливе значення для планети. Зміна клімату загрожує як довкіллю, так і всьому людству. Зокрема нераціональне використання природних ресурсів може найближчим часом призвести до дефіциту продуктів харчування та глобального голоду. У таких умовах землевласники, лісозаготівельні компанії та підприємства харчової промисловості мають впроваджувати у виробництво сталі методи управління. Супутникові технології значно полегшують цей процес.

Про автора:

Катерина Сергєєва Старший науковий співробітник EOS Data Analytics

Катерина Сергєєва приєдналась до EOS Data Analytics у 2016 році. Вона має ступінь кандидата інформаційних технологій та 15-річний досвід роботи у галузі дистанційного зондування.

Катерина – старший науковий співробітник EOSDA. Її спеціальність – розробка технологій супутникового моніторингу природних та штучних ландшафтів та виявлення змін рельєфу. Катерина є експертом у галузі аналізу стану гірничодобувних районів, сільськогосподарських угідь, водних об'єктів та інших об'єктів на основі багатошарових просторових даних.

Катерина – доцент, який проводить дослідження у Дніпровському технологічному університеті. Є автором понад 60 наукових праць.

Oстанні статті

Терасове Рільництво: Основні Типи Та Переваги Практики
 • Сільськогосподарські практики

Терасове Рільництво: Основні Типи Та Переваги Практики

Терасове рільництво є ефективною сільськогосподарською практикою для полів з горбистою або хвилястою поверхнею. До того ж воно дозволяє фермерам запобігти або зменшити ерозію ґрунту.

Лісорозведення: Типи, Переваги Та Проблеми Реалізації
 • Лісове господарство

Лісорозведення: Типи, Переваги Та Проблеми Реалізації

Сьогодні країни активно шукають шляхи зниження негативного впливу на довкілля. Лісорозведення допомагає забезпечувати здоров'я екосистем та водночас вирішувати соціально-економічні задачі.

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів
 • Історії наших партнерів

UPL Україна Проводить Супутниковий Моніторинг Полів

UPL Україна проводить польові випробування своєї продукції і дистанційно оцінює результати за допомогою супутникових даних EOSDA Crop Monitoring.