поле сільськогосподарського кооперативу
 • Сільськогосподарські практики

Сільськогосподарські Кооперативи: Види, Плюси Та Мінуси

Сільськогосподарський кооператив — це популярна модель організації рослинництва та тваринництва: у всьому світі налічується понад 1,2 млн. таких господарств. На початок 2021 року в Україні зареєстровано 1269 аграрних кооперативів, а їхня частка на українському ринку сільськогосподарської продукції становить трохи більше 1%.

Важливими перевагами сільськогосподарських кооперативів є прозорість ведення бізнесу, розширення економічних можливостей та зниження ризиків. Як наслідок, у всьому світі кількість таких об’єднань постійно зростає.

Що Таке Сільськогосподарський Кооператив?

Кооперативи — це об’єднання, якими володіють та керують їхні члени. Будучи учасниками сільськогосподарського кооперативу, фермери можуть значно підвищити врожайність та покращити рентабельність виробництва загалом.

Крім здійснення аграрних операцій, такі організації можуть вирішувати й інші завдання. Наприклад, комунальні об’єднання постачають електроенергію, а фінансові — надають кредити.

Роль Сільськогосподарських Кооперативів У Розвитку Аграрних Регіонів

Наявність аграрних кооперативів є основою стабільного розвитку сільської місцевості. Завдяки їм виробники можуть вийти на більший ринок, щоб продавати свої товари та купувати сировину за нижчими цінами. Це підвищує конкурентоспроможність малих та середніх господарств, а відповідно й сприяє економічному розвитку регіону та зростанню добробуту сільського населення.

Більше того, завдяки господарській діяльності сільськогосподарських кооперативів покращується соціальна інфраструктура регіону та з’являються додаткові робочі місця.

Значення Аграрних Кооперативів Для Розвитку Фермерства

У порівнянні з індивідуальними фермерами члени кооперативу краще захищені від економічних ризиків. Вони виробляють товари та надають різні послуги, будучи одночасно і власниками, і користувачами. Це сприяє стабільному прибутку. Крім того, такі об’єднання можуть збільшити прибуток, продаючи продукцію самостійно, не вдаючись до допомоги посередників. Також, завдяки спільному капіталу, учасникам сільськогосподарських кооперативів легше впроваджувати технології точного землеробства, що підвищує продуктивність полів, скорочує витрати та зменшує збитки навколишньому середовищу.

Таким чином, в основі аграрних об’єднань лежить ідея самоокупності. Захищаючи спільні інтереси, їхні члени допомагають один одному у виробництві та реалізації товарів та поділяють ризики між собою.

прибуток сільськогосподарського кооперативу

Переваги Аграрних Кооперативів Для Сільського Господарства

Сільськогосподарська кооперація вигідна як з економічної, і соціальної точки зору. Вплив одних переваг відбувається безпосередньо, наприклад, завдяки їм зростає чистий прибуток та заощадження. Інші впливають опосередковано, наприклад, сприяють формуванню ринкових цін чи підвищенню якості товарів та послуг. Також треба пам’ятати, що плюси кооперації можуть проявлятися як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До основних переваг сільськогосподарських кооперативів належать:

 • демократичність та прозорість сільськогосподарської діяльності;
 • зростання прибутку;
 • підвищення якості продукції та послуг;
 • зменшення витрат на купівлю сировини;
 • розширення ринку збуту товарів та покращення конкуренції;
 • юридична підтримка;
 • соціально-економічний розвиток регіону.

EOSDA Crop Monitoring

Отримайте доступ до супутникових знімків з високою роздільною здатністю – керуйте полями ефективно!

Як Сільськогосподарські Кооперативи Допомагають Окремим Фермерам?

Аграрні об’єднання дозволяють фермерам контролювати канали постачання та збуту. Разом з іншими учасниками вони можуть купувати сировину та продавати свої товари та послуги за більш вигідними цінами. Також сільськогосподарські кооперативи підвищують конкурентоспроможність індивідуальних виробників та привертають увагу великих гравців ринку до їхніх товарів. Таким чином, аграрні об’єднання підвищують рентабельність бізнесу окремих фермерів.

Використовуючи сучасне обладнання, аграрні об’єднання підвищують продуктивність та якість продукції, тим самим сприяючи розвитку сталого сільського господарства.

Як Кооперативне Сільське Господарство Допомагає Розвитку Сільських Районів?

У містах та селах аграрні об’єднання, як правило, є єдиним підприємством, яке надає товари та послуги місцевому населенню. Також вони підвищують соціальну захищеність місцевих жителів, надаючи робочі місця та підвищуючи доходи. Таким чином, сільськогосподарські кооперативи мають вкрай важливе значення не лише для фермерів, а й для людей, не зайнятих у виробництві.

Як працюють Сільськогосподарські Кооперативи?

Спільне ведення бізнесу вигідне всім членам об’єднання. Наприклад, індивідуальні фермери можуть спільно купувати товари за оптовими знижками та продавати свою продукцію на великих ринках, на які б не змогли потрапити поодинці. Таким чином, кожен учасник аграрного кооперативу може підвищити ефективність та прибутковість свого господарства.

кооперативні робітники

Принципи Сільськогосподарського Кооперативу

Від інших типів організацій сільськогосподарські об’єднання відрізняють особливий регламент створення та діяльності. До основних принципів сільськогосподарського кооперативу належать:

 • добровільне та відкрите членство;
 • демократичність організації;
 • обов’язкова участь членів об’єднання у його господарській та іншій діяльності;
 • автономність та незалежність організації;
 • сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації (освіта, навчання, інформація);
 • взаємодія з іншими об’єднаннями;
 • врахування інтересів місцевого населення.
сім принципів сільськогосподарських кооперативів

Ознаки Сільськогосподарських Кооперативів

З правового погляду сільськогосподарський кооператив — це юридична особа, утворена фізичними та (або) юридичними особами, які виробляють сільськогосподарську продукцію. Діє така організація за принципом добровільного членства. У рамках спільної діяльності учасники об’єднання роблять майнові пайові внески, переважно спрямовані на обслуговування їхніх потреб.

Можна виділити наступні ознаки аграрного кооперативу:

 • провадження господарської діяльності на основі підприємництва з метою отримання прибутку;
 • обов’язкова трудова участь членів кооперативу у його діяльності;
 • спільне виробництво товарів та послуг сільського, а також рибного та лісового господарства.
 • Таким чином, члени сільськогосподарських об’єднань мають певні зобов’язання та права, які дозволяють підвищити доходи.

Як Створити Сільськогосподарський Кооператив

Насамперед для створення аграрного кооперативу необхідна ініціативна група. Причому вона має взяти на себе не лише організаційну роботу, а й переконати інших фермерів у перспективах такого об’єднання. Також активісти вигадують назву організації, визначають мету її створення та основні напрямки діяльності тощо.

Наступний крок — узгодження з компетентним державним органом найменування, що має містити вказівку організаційно-правової форми, тобто безпосередньо словосполучення «сільськогосподарський кооператив». Додатково можна вказати, який саме вид діяльності планує здійснювати об’єднання (виробництво, збут продукції тощо).

Далі необхідно провести установчі збори. На ньому затверджується статут, а також обирається голова кооперативу та особа, відповідальна за реєстрацію організації. Щоб рішення засідання було правомочним, у ньому має брати участь більше половини тих, хто претендує на членство в сільськогосподарському кооперативі. Протокол зборів та підписи засновників у статуті обов’язково засвідчуються нотаріусом.

Після цього здійснюється державна реєстрація організації. Для неї потрібний пакет документів, визначений відповідним законом України. Наступний етап — постановка на облік у податковій службі, для якої потрібні юридично засвідчені копії статуту та виписки про реєстрацію сільськогосподарського кооперативу.

Останній крок — відкриття банківського рахунку для подальшого накопичення капіталу. Основним джерелом формування майна організації є внески його членів. Вони можуть сплачуватись коштами, майном та (або) майновими правами.

сільськогосподарські кооперативні кредити та фінансові послуги

Види Сільськогосподарських Кооперативів В Україні

Згідно з відповідним законом існує два види аграрних об’єднань: виробничі та обслуговуючі.

Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) — об’єднання фізичних та юридичних осіб для спільної виробничої чи іншої господарської діяльності. Метою організації є отримання прибутку, який забезпечується обов’язковою трудовою участю всіх членів кооперативу.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) займаються обслуговуванням аграрного та іншого виробництва учасників кооперації. На відміну від СПК отримання прибутку не є метою СОК.

Залежно від виду діяльності обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи в Україні поділяються на:

 • постачальницькі (для закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва продукції, виготовлення сировини тощо);
 • переробні (для переробки сільськогосподарської сировини, що виробляється членами об’єднання, на зразок хлібобулочних виробів, овочевих та молочних продуктів тощо);
 • заготівельно-збутові (для заготівлі, зберігання, обробки та продажу продукції, а також надання маркетингових послуг);
 • сервісні (для меліоративних, ремонтних, будівельних та інших видів робіт, ветеринарного обслуговування, надання медичних та побутових послуг, здійснення бухгалтерського аудиту тощо);
 • багатофункціональні (здійснюють кілька видів діяльності).

Як обслуговуючі, так і виробничі сільськогосподарські кооперативи можуть створювати на добровільних засадах інші об’єднання вищого рівня за галузевими чи територіальними ознаками. У цьому випадку обидві організації можуть засновувати різні підприємства, а також мати представництва як в Україні, так і за її межами.

Проблеми Сільськогосподарських Кооперативів

Поряд із позитивними сторонами сільськогосподарські об’єднання мають деякі недоліки. Розглянемо найпоширеніші проблеми сільськогосподарської кооперації.

 • Збільшення витрат. У міру розширення виробництва зростають і витрати фермерів.
 • Низька якість маркетингу. На жаль, керівникам СВК часто не вистачає навичок для розробки ефективної маркетингової стратегії з метою просування своїх товарів та послуг на ринку.
 • Конфлікти та розбіжності всередині кооперативу. Іноді члени об’єднання конкурують один з одним, насамперед за керівні посади.
 • Недостатнє фінансування. Забезпечення постійної присутності товарів та послуг над ринком вимагає значного статутного капіталу, якого може просто виявитися.
 • Дефіцит робочої сили. Багатьом сучасним сільськогосподарським кооперативам не вистачає людських ресурсів.
 • Низький рівень впровадження технологій точного землеробства. Незважаючи на те, що програмне забезпечення підвищує ефективність сільськогосподарського виробництва, його впровадження на кооперативних фермах сьогодні все ще вкрай низьке.
Використовуючи сучасне обладнання, аграрні об’єднання підвищують продуктивність та якість продукції, сприяючи розвитку сталого сільського господарства.

Використання EOSDA Crop Monitoring Для Кооперативного Управління Фермою

Платформа EOSDA Crop Monitoring розроблена спеціально для потреб аграрного сектору. Вона допомагає приймати ефективні рішення на основі супутникових даних у галузі управління фермами, торгівлі, агрострахування, сільськогосподарського консультування, банківської справи та багато іншого. EOSDA Crop Monitoring дозволяє аграрним кооперативам підвищити рентабельність та продуктивність підприємств за рахунок економії ресурсів та більш зручних та надійних способів управління полями.

скаут перевіряє стан рослин

Серед необхідних для точного землеробства функцій EOSDA Crop Monitoring можна виділити наступні:

 • погодна аналітика;
 • моніторинг стану врожаю та ґрунту на основі вегетаційних індексів;
 • зонування;
 • керування командою;
 • організація скаутингу;
 • рейтинг полів.

Погодна Аналітика

Погодні ризики, пов’язані зі зміною клімату, є серйозною загрозою для сільськогосподарського бізнесу, зокрема й сільськогосподарських кооперативів. EOSDA Crop Monitoring дає 14-денний прогноз для конкретного поля. Додатково ви можете отримати історичну інформацію про погодні зміни в регіоні протягом останніх п’яти років. Платформа EOSDA Crop Monitoring містить такі метеорологічні дані:

 • температура повітря;
 • випадки холодового та теплового стресу;
 • накопичені опади та ін.
графік накопичених опадів в EOSDA Crop Monitoring
Графік накопичених опадів (жовтень 2021 — червень 2022) та середні дані за 5 років.

Більш Висока Продуктивність При Менших Витратах

За допомогою вегетаційних індексів кооперативне поле можна поділити на кілька зон залежно від їхньої продуктивності. Це дозволяє більш ефективно вносити добрива та сіяти насіння. Такий диференційований підхід (відомий як технологія VRA) допомагає сільськогосподарському кооперативу підвищити врожайність та водночас скоротити витрати.

карта рослинності поля з трьома зонами в EOSDA Crop Monitoring
Карта вегетації з трьома зонами та рекомендаціями по диференційованому внесенню добрив.

Моніторинг Стану Рослинності

Таблиця рейтингу полів відображає на одному екрані стан рослинності на всіх полях, які належать до облікового запису. Таким чином, члени аграрних об’єднань можуть вчасно помітити будь-які відхилення від норми та з’ясувати причини проблеми. Це полегшує захист рослин, підбір оптимальних добрив, а також зрошення полів з недостатнім ступенем вологості ґрунту. Всі ці заходи дають змогу зберегти і навіть підвищити врожайність.

рейтинг полів у EOSDA Crop Monitoring
Таблиця рейтингу полів з основними даними про поля та зміни рівня вегетації.

Управління Командою Аграрного Кооперативу

Функція керування командою дозволяє додавати в обліковий запис користувачів з різними правами доступу. Наприклад, менеджер сільськогосподарського кооперативу може набути статусу власника групи, щоб контролювати всі кооперативні поля. При цьому іншим членам команди надається доступ до всіх полів групи або тільки до їхнього власного відповідно до призначеної ролі: адмін, розвідник або спостерігач.

Можливість моніторити поля в одному місці дозволяє членам сільськогосподарського кооперативу діяти синхронно, ефективно плануючи польові операції.

функція управління командою в EOSDA Crop Monitoring
Члени команди в обліковому записі EOSDA Crop Monitoring з різними ролями та дозволами.

Десктопна Та Мобільна Версія

Ще одна перевага EOSDA Crop Monitoring — наявність десктопної та мобільної версії, завдяки чому ви можете здійснювати постійний моніторинг поля. Перший варіант оптимальний для роботи в офісі або вдома, а другий — для роботи в полі, наприклад для скаутських оглядів. Вони можуть завантажувати результати інспекції онлайн або офлайн прямо на ділянці, а члени сільськогосподарських кооперативів можуть призначати у застосунку завдання скаутам та перевіряти їхнє виконання у загальному обліковому записі.

Автоматичні Оповіщення

Незалежно від розмірів кооперативної ферми, ви можете вчасно отримувати сповіщення про будь-які загрози завдяки функції автоматичного оповіщення. Наприклад, це можуть бути зміни значень вегетаційного індексу та погодні ризики. Для регулярного моніторингу всіх полів спробуйте нову функцію щотижневих звітів.

автоматичні сповіщення в EOSDA Crop Monitoring про зміну значень NDVI
Автоматичні сповіщення електронною поштою про рослинність на полі від EOSDA Crop Monitoring.
Крім основних функцій EOSDA Crop Monitoring, наші фахівці можуть підготувати індивідуальні рішення відповідно до потреб користувача, які включатимуть:

 • розширений перелік вегетаційних індексів;
 • моніторинг динаміки врожаю;
 • визначення меж поля;
 • класифікація видів культур тощо.

Ми використовуємо супутникові технології, щоб надати нашим користувачам найбільш точну та всебічну інформацію про їхні сільськогосподарські ділянки. За допомогою EOSDA Crop Monitoring, члени сільськогосподарських кооперативів можуть отримувати актуальну інформацію про стан полів для прийняття оптимальних рішень, в тому числі усунення потенційних ризиків.

Після запуску першого супутника з групи EOS SAT у другій половині 2022 року компанія EOSDA почне здійснювати повний операційний цикл — від пошуку даних до надання високоякісної аналітики. Це дозволить нашим клієнтам отримувати ще більш точну інформацію.

Про автора:

Рим Елайджа Віцепрезидент з продажів EOS Data Analytics

Рим Елайджа приєдналася до EOSDA на початку 2020 року. Вона має подвійний ступінь у галузі ділового адміністрування та політології Стокгольмського університету.

Рим є віцепрезидентом з продажів EOSDA. Вона займається всіма аспектами розробки та впровадження бізнес-моделей, підтримки позитивного досвіду бізнесу та клієнтів, а також розширення глобальної присутності компанії. Вона відповідає за закриття угод, масштабування поточних проєктів, а також розробку та впровадження контролю процесів у відділі продажів. Рим також регулярно бере участь у переговорах із ключовими клієнтами.

На даний момент Рим вдалося успішно встановити низку стратегічних партнерських відносин з упором на надання стійких рішень у різних регіонах Африки та Азії.

На додаток до своїх основних обов'язків, Рим в даний час бере участь у запуску EOSDA першого сільськогосподарського супутникового угруповання, запланованого на середину 2022 року. Вона управляє відносинами з інвесторами EOS SAT.

Oстанні статті

Хвороби Рослин: Види, Лікування Та Профілактика
 • Управління посівами

Хвороби Рослин: Види, Лікування Та Профілактика

Ефективна боротьба із хворобами рослин допомагає вберегти посіви від пошкоджень, а аграрний бізнес від збитків. Дізнайтесь про основні види хвороб сільськогосподарських культур, причини їх виникнення та методи профілактики.

Обробка Насіння: Методи Покращення Посівного Матеріалу
 • Сільськогосподарські практики

Обробка Насіння: Методи Покращення Посівного Матеріалу

Обробка насіння підвищує його якість та дозволяє зменшити подальше застосування хімікатів. Польовий моніторинг допомагає постачальникам відповідних засобів перевірити ефективність продукції.

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1
 • EOS SAT

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1

Наземні вимірювання в Україні підтвердили правдивість даних супутника EOS SAT-1 від EOSDA. Заміри проводились системою SunScan і показали сильну кореляцію між наземними та супутниковими даними.