Agrinova надає консультації щодо підвищення врожайності за допомогою даних ДЗЗ
  • Історії наших партнерів

Супутникова Аналітика Сприяє Зростанню Agrinova

Останні статистичні дані Європейської Комісії свідчать про збільшення експорту сільськогосподарської продукції при одночасному зменшенні імпорту . На тлі цієї ситуації важливого значення набуває місцеве виробництво харчових продуктів, яке також має бути збалансоване політикою сталого розвитку.

Іншим важливим фактором є те, що європейські території з природними обмеженнями охоплюють 59% сільськогосподарських угідь . Це землі, де ведення сільського господарства ускладнюється через низку геологічних та кліматичних умов. З економічної точки зору, вони є менш прибутковими, оскільки виробляють менше продукції. Проте такі території ефективно забезпечують продовольством місцеві громади, сприяють збереженню біорізноманіття та поглинанню вуглецю завдяки використанню меншої кількості ресурсів, а також збереженню необроблюваних земельних ділянок.

Сучасні сільськогосподарські практики доводять, що можна оптимізувати врожайність, використовуючи при цьому мінімальну кількість ресурсів. В цьому матеріалі ми розповімо, як агроконсалтингова компанія Agrinova з головним офісом у Чехії успішно впроваджує точне землеробство в складних умовах країн Центральної та Східної Європи, застосовуючи аналітику супутникових знімків.

Огляд: Про Компанію Agrinova

Agrinova Group – прогресивний лідер у галузі сільськогосподарського консалтингу в Центральній та Східній Європі. За два роки співпраці з EOS Data Analytics компанія збільшила загальну площу моніторингу сільськогосподарських угідь з 5 до 12,8 тис. га. Таке стрімке зростання зумовлене багатьма факторами, як на глобальному, так і на місцевому рівні.

Зростання компанії відбувається шляхом природного розширення. Протягом першого року я здебільшого занурювався в вивчення технологій, спостерігаючи лише за кількома полями. Зараз під постійним наглядом перебуває понад 300 полів, а починали ми з 10 полів, на яких проводили тестування. Це 30-кратне зростання за перші 2 роки роботи. Такий стрімкий розвиток я значною мірою пов’язую з практичним застосуванням новаторської технології дистанційного зондування Землі. Зараз супутникові знімки є цінною пропозицією в Центральній Європі, яка ще тільки на порозі їх масового впровадження.

Загалом, зростання компанії відбувається як внаслідок продовження співпраці з поточними клієнтами, так і завдяки залученню нових можливостей. Бізнес-стратегія Agrinova полягає у наданні висококваліфікованих сільськогосподарських послуг, що базуються на перевагах мультиспектральних супутникових знімків.

Короткострокова мета – розвивати агробізнес разом з усіма поточними постачальниками. Платформа EOSDA Crop Monitoring виконує роль банку даних, який надає консультантам можливість застосовувати різні інструменти для надання якіснішої підтримки клієнтам з питань ефективного виробництва сільськогосподарських культур. У зв’язку з цим послуга аналітики дистанційного зондування є ключовим елементом консалтингової пропозиції, навколо якого зосереджені всі додаткові послуги.

Бачення Agrinova полягає в тому, щоб стати провідною компанією у галузі виробництва сільськогосподарських культур, впроваджуючи новітні технології 21-го століття. Місія – бути надійним діловим партнером для постачальників і клієнтів, надаючи передові рішення в доступній формі.

Людек Новак присвятив чимало років розробці унікального портфоліо інноваційних продуктів для живлення сільськогосподарських культур, які довели свою ефективність. Постачання цих продуктів фермерам є частиною його унікальної моделі консалтингових послуг, що передбачає консультування на основі даних та комплексну підтримку протягом усього сезону.

Проблеми: Ціни На Виробничі Ресурси, Законодавство, Зміна Клімату

Agrinova має все необхідне для того, щоб протистояти всім викликам, з якими стикаються європейські фермери. За словами Людека, зміни в аграрному секторі неминучі й містять безліч змінних. Серед основних проблем, які хвилюють його клієнтів, – невизначеність із ціноутворенням на виробничі засоби, нові закони (наприклад, програми “Зелений курс” та “Fit for 55”), а також зміна клімату.

Зараз компанія Agrinova проводить трирічні випробування спільно з Празьким інститутом рослинництва на польовій станції в місті Гумполець, де вони вимірюють різні схеми внесення добрив. І результати цих випробувань підтверджують, що розповсюджені у минулому столітті практики вже неефективні.

Клієнти прагнуть скоротити використання добрив на 50%, зберігаючи при цьому прибутковість бізнесу. Зрештою, оптимізація врожайності та скорочення витрат в умовах нинішніх викликів є цілком можливими. Однак для досягнення успіху необхідно реструктурувати весь життєвий цикл виробництва сільськогосподарських культур, підійшовши до нього з точки зору сталого розвитку.

поле, що потребує уваги
Проблемне поле в EOSDA Crop Monitoring.

Рішення: Зображення З Високою Роздільною Здатністю, Порівняння Індексів, Скаутинг

Життєвий цикл консультаційних послуг в Agrinova зазвичай починається з проблеми або запиту фермера. Наприклад, якщо сільськогосподарська культура погано вродила цього сезону, це достатня причина звернутися за професійною допомогою до Agrinova, яка запропонує відповідну тактику впровадження точного землеробства.

Людек Новак має можливість детально вивчити кожне поле, надаючи інформацію про поточні кліматичні, біологічні та геологічні умови на місці з високим рівнем деталізації, аж до окремих ділянок у межах поля.

Така точність забезпечується завдяки використанню додаткових можливостей EOSDA Crop Monitoring, що надаються за передплатою, таких як зображення з високою роздільною здатністю, що охоплюють площу 2 356 га, і користувацькі індекси GNDVI та SIPI.

Рейтинг полів зручно використовувати під час контрастного та порівняльного аналізу, щоб виявити відмінності в динаміці вегетації на різних полях. Наприклад, на знімку екрана нижче поля відсортовані за регіонами. Попередній перегляд карт вегетаційних індексів наочно демонструє, що в приблизно однакових кліматичних і ґрунтових умовах рослинність може суттєво відрізнятися. Це підкреслює важливість застосування правильної тактики вирощування в потрібний час.

Рейтинг полів у EOSDA Crop Monitoring
Рейтинг полів, відсортованих за індексом і датою, демонструє відмінності в стані рослинності на полях.

Функція Скаутинг використовується для підвищення точності огляду полів. В цьому випадку позначки вказують на місця, де були відібрані зразки ґрунту.

задача скаута в EOSDA Crop Monitoring
Позначки на полі в задачі скаута.

Знімки з високою роздільною здатністю надають додаткові супутникові дані для аналізу, доповнюючи стандартні джерела, такі як Sentinel і Landsat. Крім того, вони забезпечують вищий рівень деталізації того, що відбувається на полі. Знімок екрана нижче є наочним доказом: точна деталізація RECI (Хлорофільний Red Edge Індекс) виокремлює саме ті ділянки поля, які потребують особливої уваги. Цю інформацію можна було б використовувати для внесення добрив зі змінною нормою. Дійсно, на початку липня помітне різке підвищення значень індексу, що свідчить про посилене зростання завдяки внесенню добрив.

Людек визнає, що аналіз кожного поля – складний процес. Тільки після вивчення значень багатьох індексів і порівняння даних можна зрозуміти ситуацію і виробити правильну лінію поведінки. Крім того, найкращих результатів можна досягти за активної участі фермерів на етапі дослідження і моніторингу та отримання від них наземних даних у разі потреби.

EOSDA Crop Monitoring

Аналітика полів на основі супутникових знімків з високою роздільною здатністю – відслідковуйте всі зміни оперативно!

Результат: Прийняття Рішень На Основі Даних, Стратегічний Підхід, Оптимізація Сільськогосподарських Практик

Сільське господарство як бізнес-процес може видатися простим, адже культури ростуть самі по собі. Однак досвід компанії Agrinova свідчить про те, що оптимізація природних властивостей ґрунту та культур, а також боротьба зі шкідниками, хворобами та несприятливими кліматичними умовами потребують по-справжньому наукового підходу. Просте внесення добрив часто не приносить бажаного результату, тому суворі європейські норми, що вимагають скорочення використання добрив, є не найбільшою проблемою фермерів. Навпаки, Людек Новак на основі досліджень науково-дослідних інститутів та аналізу супутникових знімків, отриманих в EOSDA Crop Monitoring, зміг довести, що скорочення використання застарілих формул добрив, удосконалення агротехнічних прийомів (наприклад, зменшення обробки ґрунту) і коригування внесення найновіших добрив дають змогу отримати прийнятні врожаї та зберегти ґрунти здоровими.

Проблема використання мінеральних гранульованих добрив, таких як сечовина (N) або аморфні добрива (P), є широко поширеною. Низький коефіцієнт використання рослинами азоту та фосфору з добрив (близько 40-60%, залежно від місцевих умов) фактично є основною причиною величезних фінансових та енергетичних втрат наряду зі значною шкодою для довкілля. Високі норми внесення дешевих добрив є відображенням звичної практики XX століття, яка вже не придатна для вирощування сільськогосподарських культур у XXI столітті.

Існують можливості скоротити інтенсивне застосування добрив не менше ніж на 50%. Такі інновації з’являються на базі сучасних азотних, фосфорних та інших добрив із коефіцієнтом використання поживних речовин понад 95%. Однак переважна більшість агрономів є дуже консервативною і неохоче впроваджує інновації без наукового та експериментального підтвердження.

Розв’язанню цих проблем сприяє програма випробувань кукурудзи на силос, яку проводить компанія Agrinova та Празький науково-дослідний інститут рослинництва. Програма проводиться вже третій сезон поспіль на польовій станції Гумполець. Її мета – розробка та документування інновацій у галузі кукурудзяного силосу. Передові методи внесення добрив і живлення є життєво важливими для формування глибокого розуміння того, як засоби виробництва впливають на кількість і якість кукурудзяного силосу. Моніторинг значень вегетаційних індексів за допомогою EOSDA Crop Monitoring допомагає Людеку та науковцям вести точні вимірювання азоту та відстежувати динаміку фотосинтезу в біомасі рослин. Такі вимірювання, доповнені наземними даними, допомагають оцінити ефективність різних видів добрив.

Таблиця 1: Програма випробувань кукурудзи на силос
Період внесення Під час висаджування Фаза 6 листків Фаза 10 листків Перед цвітінням
Вар. 1
New Zea mais
Під час висаджування40 кг сечовини/га
+
PLANSTAR Zea 24 кг/га
Фаза 6 листківQuantum UltraZinc 117 0,5 л/га
+
Quantum SeaAmin 1,0 л/га
Фаза 10 листківNUTRINO 20 л/га
+
Quantum AminoMax 0,5 л/га
+
Quantum UltraComplex 5,0 л/га
Перед цвітіннямNUTRINO 10 л/га
+
Quantum AminoMax 0,5 л/га
Вар. 2
Контрольний стандарт
Під час висаджування200 кг сечовини/га
+
120 кг аморфного добрива/га
Фаза 6 листків Фаза 10 листків Перед цвітінням

NUTRINO – рідке добриво з контрольованим вивільненням азоту, що виготовляється компанією INTRACROP, яка входить до складу Frontier Agriculture, Ltd., Велика Британія. PLANSTAR Zea – мікрогранульоване добриво з азотом і фосфором, що випускається компанією Platin, SARL, Франція. Quantum – марка листових добрив виробництва ТОВ НВК Квадрат, Україна.

качани силосної кукурудзи перед жнивами
Фотографії качанів силосної кукурудзи перед жнивами. Зображення: Agrinova.

Лабораторії Corteva NIR і НДІ вже успішно зібрали й задокументували дані про обсяги та якість врожаю силосної кукурудзи за два із запланованих трьох років випробувань.

У даних щодо врожайності (т/га), клітковини (%), крохмалю (%), NDF (%), ADF (%), ELOS (%) і NEL (МДж/кг сухої речовини) жодних статистичних відмінностей між різними роками випробувань виявлено не було.

Однак спостерігаються суттєві відмінності в балансі азотних добрив (див. діаграму нижче), попри те, що на випробувальному полі впродовж останніх 10 років не вносився гній або інші органічні речовини. Таким чином, вміст NO3 і NH4 у ґрунті може бути зумовлений лише мінералізацією залишків попередньої культури. У цьому випадку – озимої пшениці.

порівняння азотного балансу
Порівняння азотного балансу під час польових випробувань. Зображення: Agrinova Group.

Використання ретельно задокументованих результатів польових випробувань, а також знімків і даних платформи EOSDA Crop Monitoring забезпечує унікальну синергію для отримання фактичних обґрунтувань і ухвалення більш виважених рішень при впровадженні нових технологій внесення добрив. Перевірка і підтвердження нової концепції зумовлені тісною співпрацею з фермерами-новаторами та їхнім прагненням знизити кількість ресурсів, що вносяться, і вплив на навколишнє середовище без втрати кількості та якості врожаю.

Клієнти Agrinova враховують дані польових випробувань і коригують їх з урахуванням місцевих умов, стану посівів тощо. Для розробки індивідуальних рекомендацій Agrinova веде спостереження за конкретними полями за допомогою аналітики супутникових знімків, доступної в EOSDA Crop Monitoring.

Наприклад, рівномірність динаміки значень індексів свідчить про стабільну продуктивність відстежуваного кукурудзяного поля (див. нижче) і відображає інновації в технології внесення добрив і живлення. У цьому конкретному випадку було внесено 30 л/га простого добрива NUTRINO (не водного розчину) за допомогою дрона DJI Agras 40. Кожному агроному відомо про ризик опіків після внесення азоту на листя кукурудзи, проте це не притаманне NUTRINO.

кукурудзяне поле після внесення добрив
Кукурудзяне поле в Чехії 10 серпня 2023 р. після внесення добрив NUTRINO (30 л/га) дроном DJI Agras 40 18 липня 2023 р. – опіки на листках відсутні та не відображені у зміні значень індексів. Зображення: Agrinova Group.

У найближчих планах Agrinova Group – більш точний аналіз ризиків захворювань, притаманних певним регіонам, залежно від погодних умов та фенологічних особливостей культур. Крім того, компанія розраховує повністю використати потенціал технологій спостереження за поверхнею Землі, завдяки можливостям космічного обладнання та програмного забезпечення, що постійно зростають.

Про автора:

Кароліна Коваль Старша авторка наукових статей EOS Data Analytics

Кароліна пройшла унікальний кар'єрний шлях, який привів її від журналістики до отримання STEM освіти, а тепер вона пише про науку та передові технології.

Наразі Кароліна здобуває ступінь бакалавра наук в Університеті штату Пенсильванія, поєднуючи свою пристрасть до написання статей з технічними знаннями, беручи участь у розробці технічної документації для супутників спостереження за Землею та обробці даних космічних апаратів. Вона також досягла успіху в донесенні наукової цінності рішень EOSDA в галузі точного землеробства, точного лісового господарства та моніторингу навколишнього середовища в доступній для всіх формі.

Як прихильниця особистісного розвитку, Кароліна активно залучена у феміністичному русі 5-ї хвилі. Вона прагне представляти та підтримувати українських жінок у світовій STEM-спільноті. Її відданість цій місії демонструють членства в таких авторитетних організаціях, як Association for Women in Science (AWIS), Women in Technology (WIT) та Blue & White Society, що є найбільшою мережею випускників у США та налічує понад 750 000 впливових професіоналів.

Oстанні статті

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1
  • EOS SAT

EOSDA Здійснила Перевірку Даних Супутника EOS SAT-1

Наземні вимірювання в Україні підтвердили правдивість даних супутника EOS SAT-1 від EOSDA. Заміри проводились системою SunScan і показали сильну кореляцію між наземними та супутниковими даними.

Штучні Супутники Землі: Їх Типи Та Застосування
  • Дистанційне зондування

Штучні Супутники Землі: Їх Типи Та Застосування

Різні типи штучних супутників Землі використовуються в системах комунікацій, навігації, наукових дослідженнях та інших галузях. Розуміння специфіки кожного типу сприяє їх оптимальному застосуванню.

ГІС-Технології В Сільському Господарстві Та Їх Переваги
  • Аграрні технології

ГІС-Технології В Сільському Господарстві Та Їх Переваги

Необхідність використання ГІС-технологій в сільському господарстві доведено світовими лідерами галузі. ГІС відстежують різноманітні фактори на великих площах та сприяють розвитку сталого землеробства.