Опис Завдання

Щоб отримати більш детальний опис завдання, виберіть його на вкладці «Скаутинг», яка розділена на Загальне та Звіт.

Загальне

Загальне – для того, хто ставить завдання. Це дозволяє змінити назву чи опис, завантажити фото з поля або закрити завдання, якщо воно завершено.

кнопка загальної інформації

Звіт

Вкладка “Звіт” призначена для скаутів (розвідників). Скаут обирає дату огляду поля, заповнює ім’я клієнта (наприклад: власник поля) та номер поля, змінює площу поля та назву культури, гібрид та дату посіву за допомогою цієї вкладки.

кнопка звіту

За допомогою цього інструменту скаут (розвідник) додає фази розвитку із зазначенням товщини кореня та кількості листя, встановлює густоту рослин та робить остаточний огляд поля із зазначенням стану посівів та залишає коментар експерта. Після внесення всіх необхідних змін призначена особа закриває завдання, якщо воно завершено, або оновлює завдання, якщо це необхідно.

перегляд звіту по задачі

Завантажити

Якщо вам потрібно завантажити звіт у формі електронної таблиці, натисніть кнопку “Експорт” у верхній частині вкладки “Задача” щоб виконати її автоматично.

кнопка скачування звіту

Виконані Завдання

Коли ви завершите завдання, воно автоматично переміщається на вкладку «Виконані» в списку задач, і відображатиметься на карті як закрите.

список виконаних задач